MATIČNÝ BEH ŽIAKOV V RÁMCI EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU

thumbnail

Podobne ako v máji, keď Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici v spolupráci so Základnou školou na ul. Fraňa Kráľa organizuje športové podujatie pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“, tentoraz zorganizovali športové podujatie „Matičný beh žiakov“. Toto podujatie nebolo v pôvodnom pláne, ale podnetom k jeho zorganizovaniu bol Európsky týždeň športu a bolo aj oficiálne evidované na stránke www.tyzdensportu.sk.
Jeho termín bol 28. september. Pôvodná obaja z niekoľko dní trvajúceho dažďa, či chladu uplynuli už deň predtým a v uvedený deň bolo krásne „Babie leto“. Podujatie sa presne o 13.00 hod. začalo spoločnou fotografiou, a potom sa už behalo. Na štart ako prví išli najmladší žiaci. Konkrétne ich bolo 15 z 1. ročníka a jeden z prípravného. Všetci bežali na dráhe okolo futbalového ihriska, pričom žiaci 1. a 2. ročníka presne jedno kolo, ktoré má 250 metrov. Žiaci 3. a 4. ročníka mali bežať rovných 300 metrov, no štvrtáci boli v tento deň na plaveckom výcviku, a tak túto trať odbehli len tretiaci. Práve neúčasť štvrtákov znížila pôvodne predpokladanú účasť i keď 60 žiakov I. stupňa zase nie je až taký zlý výsledok.
V každom ročníku bola kategória chlapcov i dievčat. Všetci súťažiaci dali zo seba maximum i keď niektorým k lepšiemu výsledku prekážalo nie priveľmi vhodné obutie, či oblečenie.
No a ktoré trojice boli v jednotlivých kategóriách najúspešnejšie?
1. ročník:
- chlapci (16 súťažiacich, pričom jeden bol z prípravného ročníka): 1. Nikolas Nguyen Van (I.C), 2. Dominik Krlička (prípravný ročník), 3. David Dzurian (I.A)
- dievčatá (4): 1. Natália Kocáková, (I.C), 2. Michaela Tonhauserová, 3. Sarah Šálková (obe I.B)
2. ročník:
- chlapci (9): 1. Peter Garaj, 2. Matúš Bobaľ, 3. Vratko Repiský (všetci II.A)
- dievčatá (8): 1. Karin Lučaníková (II.C), 2. Lea Čákovská (obe II.C), 3. Sára Eliašová (II.B)
3. ročník:
- chlapci (12): 1. Wiktor Nosal, 2. Maroš Bahúl (obaja III.C), 3. Marko Šturman (III.A)
- dievčatá (11): 1. Ema Debnárová (III.A), 2. Natália Pánová (III.B), 3. Nina Šarkoziová (III.C)
Tieto trojice boli odmenené medailami a pexesami vydanými MS. Všetci súťažiaci dostali po behu sladkosť na doplnenie kalórií i nápoj, aby dodržali aj pitný režim. No a aby sa podporila aj väčšia súťaživosť medzi jednotlivými triedami, bol pripravený aj športový pohár, a to pre triedu s najlepšou účasťou. No a tou bola III.C, kde je triedna učiteľka Mgr. Adela Taligová. Z 15 žiakov triedy sa súťaže zúčastnilo 10, čo znamená účasť 66,66%. Okrem športového pohára boli všetci súťažiaci z tejto triedy ocenení aj druhou sériou pexesa vydanou Maticou slovenskou. Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Mesta Žarnovica a samozrejme aj vďaka pochopenia vedenia školy, pričom bola prítomná aj predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová.
Aj tentoraz počas celej súťaže vládla výborná atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky i vychovávateľky.
Za toto úspešné športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým hlavnej organizátorke Mgr. Melánii Ceizelovej a Mgr. Darine Nikodémovej (obe členky MO MS), ktorá okrem organizačnej práce pri príprave pôsobila aj ako cieľová rozhodkyňa. Samozrejme za prácu vykonanú v prospech podujatia veľká vďaka patrí aj učiteľkám I. stupňa Mgr. Tatiane Píšovej, Mgr. Adele Taligovej, Mgr. Jane Bielikovej a Mgr. Dane Čiernej i vychovávateľkám ŠKD Erike Gulašovej, Radomíre Pacalajovej, Alene Necpalovej, Kataríne Šavoltovej (všetky štyri sú členky MO MS) i vedúcej školskej jedálne Bc. Renáte Štefankovej (taktiež členka MO MS).
Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica má tak za sebou ďalšie tohtoročné podujatie, ktoré športovou formou priblížilo žiakom nielen Maticu slovenskú, ale spropagovalo aktívnou formou aj Európsky týždeň športu. Navyše bol nielen jednou z mála organizácií (nevynímajúc športových), ktoré sa do tohto týždňa športu v rámci regiónu zapojili, no a zrejme jediným Miestnym odborom Matice slovenskej.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

Text k foto č. 1 : – Účastníci pred štartom

Najpočetnejšia kategória na štarte

P. Garaj (vpredu) a M. Bobaľ dobiehajú do cieľa

 

E. Debnárová a N. Pánová v cieľovej rovinke

Víťazné trojice najmladších žiakov

Súťažiaci žiaci triedy s najlepšou účasťou spoločne s triednou učiteľkou