Matičný deň žien v Liptovskom Mikuláši


//Matičný deň žien v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš, 9. 3. 2018

Miestny odbor MS v Liptovskom Mikuláši pripravuje pre svojich členov každoročne zaujímavé podujatia, medzi ktoré patrí aj oslava Medzinárodného dňa žien. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Dňa 9. marca 2018 zaplnili veľkú sálu Domu MS ženy – matičiarky do posledného miestečka. Prítomné dámy privítal predseda MO MS v Liptovskom Mikuláši doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc. Zablahoželal ženám k sviatku a odovzdal slovo Estrádnemu súboru MADOS, aby ženy potešil svojím programom.
Estrádne pásmo moderoval Peter Vrlík, ktorý jednotlivé body programu vždy okorenil nejakým priliehavým vtipom. V programe vystúpili speváci Ján Richter a Jana Hliničanová. Na klávesových nástrojoch YAMAHA ich sprevádzal Miroslav Hudec. Ako brušná tanečníčka sa predstavila Mária Almanová. Ženy z estrádneho súboru, vynikajúce komičky, prekvapili v scénkach „Cigánka a susedky“. Jana Hliničanová v úlohe cigánky a spolu s Máriou Almanovou ako klebetné susedy rozoberali aktuálne spoločenské udalosti. Po vystúpení estrádneho súboru predseda MO MS spolu s členmi výboru rozdali prítomným ženám kytice karafiátov. Po skončení oficiálnej časti prišlo na rad spoločenské posedenie pri muzike, kde si prítomné ženy zaspievali a s niekoľkými mužmi aj zatancovali. Réžia estrádneho programu – Ján Richter.
Mikulášski matičiari si aj takýmto milým spôsobom pripomenuli významný sviatok našich žien. Spoločnými podujatiami sa utužuje náš MO MS a organizátorov môže len tešiť, že všetky akcie sú hojne navštevované. Zvykne sa hovoriť, že láska je soľou života a humor korením života. Matičiari túto múdrosť plne naplnili dňa 9. marca 2018 na spoločnom podujatí venované ženám – matičiarkam.

(PSP)

Ján RICHTER

 

2018-03-20T11:02:37+00:0020 marca 2018 |Žilinský kraj|
X