Matičný odbor Veľké Lovce spoluzakladal spisovateľ František Hečko


//Matičný odbor Veľké Lovce spoluzakladal spisovateľ František Hečko

Veľké Lovce, 24. 11. 2018

70 rokov v živote človeka odzrkadľuje už istú odžitú životnú skúsenosť, ktorá by mala byť podčiarknutá múdrosťou, poznaním, rozvážnosťou, spojenými s popretkávanými životnými etapami plnými radostí, smútku, nádejí, sklamaní… plnými života vo svojej prirodzenosti. Svojím vlastným životom si žijú aj miestne odbory Matice slovenskej, ktoré sú tak nesmierne rôznorodé ako človek sám.

Veľké Lovce – výnimočná obec, výnimoční matičiari

Prijmite pozvanie za putovaním do jedného z výnimočných matičných odborov nachádzajúci sa na juhu Slovenska v obci Veľké Lovce, ktorý si pripomenul 70. výročie svojho založenia. Obec sa rozprestiera na úpätí Pohronskej pahorkatiny v okrese Nové Zámky a jej história podložená prvou písomnou zmienkou siaha do roku 1236, kde je spojená s rodinou Tomáša Lóthyho. V katastri obce sa nachádza kláštor, ktorý bol majetkom mníchov paulínskeho rádu. Jeho súčasťou bola nesmierne cenná knižnica, ktorá uchovávala 1 184 rozličných vzácnych diel. Dnes je tento knižničný fond súčasťou Univerzitnej knižnice v Budíne. Dominantami obce, ale aj symbolom tolerantného spolunažívania obyvateľov rôznych národností a vierovyznaní sú kostoly reformovanej kresťanskej cirkvi a rímskokatolíckej cirkvi. V priebehu rokov 1899 – 1927 niesla obce názvy – Veľký a Malý Lót, Nový Lót a Lót. V rokoch 1938 – 1945 pripadla obec Maďarsku. Na Veľké Lovce bola premenovaná až v roku 1948. Dnes sú Veľké Lovce súčasťou mikroregiónu TERMÁL, nachádzajúceho sa v blízkosti kúpeľnej, turisticky atraktívnej a známej obce Podhájska.
Významné zásluhy na kultúrno-spoločenskom dianí Veľkých Loviec má Miestny odbor Matice slovenskej. Na slávnostnej členskej schôdzi jeho súčasná predsedníčka Mária Rapavá pripomenula prehľad činnosti za 70-ročnú históriu MO MS Veľké Lovce, ale zároveň vyslovila vďaku všetkým, ktorí stáli pri jeho zrode a akýmkoľvek spôsobom napomáhali rozvíjať matičnú činnosť. Úctivým a pekným gestom bolo aj poďakovanie a ocenenie všetkých predsedníčok a predsedov, ktorí viedli odbor od roku 1989 (A. Jakušová, F. Német, M. Hačková, A. Krajčovičová, M. Puková, D. Rapavá). Za prácu v prospech MO boli ocenení aj viacerí ostatní členovia a súčasní vedúci troch folklórnych súborov, ktoré pri odbore pôsobia – FS Fialka (E. Oravcová), FS Radosť (E. Kiškašová), FS Lóťanská dolina (Ľ. Sulanová). Medzi úspechmi odboru predsedníčka M. Rapavá spomenula aj najnovšie CD nahrávky Lóťanská dolina a Vianočné koledy.

Cena Matice slovenskej tento rok udelená aj MO MS Veľké Lovce

Cena Matice slovenskej bola na návrh výboru MO MS Veľké Lovce udelená dlhoročnej matičiarke a kronikárke Terézii Pavlatovskej. Pani Pavlatovská stála pri založení folklórneho súboru pri MO MS, dlhoročne sa venuje zbieraniu a zachovávaniu ľudových tradícií v obci, písaniu scenárov, zberu a zveľaďovaniu muzeálnych predmetov a zabezpečuje prevádzku Múzea Miestneho odboru Matice slovenskej Veľké Lovce. Zlatú medailu jej na podujatí slávnostne odovzdal druhý podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec. Predseda Matice slovenskej Marián Gešper však udelil Bronzovú cenu Matice slovenskej aj MO MS Veľké Lovce, ktorú za odbor z rúk podpredsedu MS M. Nemca prevzala predsedníčka M. Rapavá.

Matičiari otvorili a prevádzkujú vlastné múzeum MO MS

Slávnostná členská schôdza bola spestrená samostatnými vystúpeniami všetkých generácii troch matičných súborov. Jej súčasťou bolo aj sprístupnenie a komentované prehliadky Múzea MO MS Veľké Lovce. Myšlienka založenia vlastného miestneho múzea vznikla po vzore družobnej návštevy MO MS Mošovce. Muzeálna expozícia vo Veľkých Lovciach bola zriadená v roku 1996 a predstavuje spôsob bývania, prácu a zvyky obyvateľov obce koncom 19. a prvej polovice 20. storočia. Časť expozície je venovaná makete a histórii bývalého kostola a kláštora Paulínov z Mariánskej Čeľade. Tunajší matičiari sa zapájajú aj do pravidelného celoslovenského podujatia Noc múzeí. Priamo v kultúrnom dome – v časti, kde sa expozícia nachádza, členovia Matice slovenskej pripravia bohatý program a prehliadku pre deti a žiakov s netradičnou možnosťou stráviť noc v týchto výnimočných, históriou našich predkov dýchajúcich priestoroch.

Ľudový dom – autentické prostredie pre kultúrne podujatia

Veľké Lovce sa však pýšia ešte jedným vzácnym muzeálnym skvostom, a to Ľudovým domom. Gazdovský dolniacky hlinený dom sa rozhodol samotný vlastník Jozef Galbavý, ktorý sa v ňom narodil a žil, vlastnými rukami a svojím remeselným majstrovstvom stolára zrekonštruovať s dodržaním pôvodných techník. J. Galbavý spolu s ďalšími členmi o. z. Ľudový dom, ktorí sú zároveň aj členovia Matice slovenskej, predovšetkým však sprístupňujú tento výnimočný objekt širokej verejnosti za účelom bohatého kultúrneho využitia. Z pravidelných návštev turistov či škôl, organizovania tematických podujatí počas celého roka spomeňme v Nitrianskom kraji už známy folklórny festival Lóťanské folklórne slávnosti, ktorý sa tu každý rok spravidla v tretí augustový víkend koná. Expozíciu však navštevujú aj akademici a študenti UKF v Nitre za účelom terénneho etnografického výskumu. Exkurziou 56 metrov dlhého jednopodlažného ľudového domu previedol podpredsedu MS Mareka Nemca a riaditeľku Domu MS v Nitre Veroniku Bilicovú priamo Jozef Galbavý spolu so starostom obce Veľké Lovce Liborom Kráľom a ostatnými členmi o. z. Ľudový dom. Starosta L. Kráľ plynulo pokračujúcim podujatím osláv 70. výročia založenia MO MS Veľké Lovce dopĺňa informácie aj o bohatej ochotníckej divadelníckej činnosti o. z. Na Podvalku, o činnosti Slovenského Červeného kríža, IV. futbalovej ligy, bohatého kalendára tradičných, ale aj súčasných podujatí, ktoré v obci organizujú, medzi inými spomeňme aj už vyhľadávaný country festival Country búrka s pravidelnou účasťou známych spevákov a skupín ako František Nedvěd, Lojzo, Bukasový masív…

Na oslavách blahoželala MO MS aj dcéra spisovateľa F. Hečka, spoluzakladateľa MO MS Veľké Lovce

Vzácnym hosťom osláv MO MS bola Magdaléna Hajnošová, dcéra významnej osobnosti slovenskej literatúry povojnového obdobia – redaktora, publicistu, básnika a spisovateľa Františka Hečka a spisovateľky Márie Jančovej. M. Hajnošová sa prítomným matičiarom prihovorila a neskrývajúc svoje dojatie vysvetlila, že práve jej otec stál pri zrode tohto MO a bol jeho priamym spoluzakladateľom. Málokto vie, že jednu časť známeho románu Červené víno, napísal F. Hečko práve vo Veľkých Lovciach, kde je zachovaný aj dom, v ktorom prežil časť svojho života. F. Hečko je úzko spojený s Maticou slovenskou. Bol redaktorom a šéfredaktorom jej časopisov a edícií – Matičné čítanie a Praktická knižnica Matice slovenskej. Od roku 2013 majú čitatelia možnosť siahnuť po najnovšom vydaní Červeného vína z Matice slovenskej, necenzúrovanej verzii, ktorú pripravila Hečkova dcéra M. Hajnošová práve vďaka Archívu Matice slovenskej, ktorý uchoval necenzúrovanú verziu tohto rozsiahleho románu.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

„Rodina Galbavá z Veľkých Loviec nám odkázala posolstvo spolužitia – večný archetyp vzbudzujúci bázeň a posvätnú úctu, ktorému sa nikto z nás nevyhne ani vo svete inovácii a zmien. Preto vedzme, že to, čo sme zdedili, nie je výlučne iba naším vlastníctvom. Je to vklad pre budúce generácie,“ hovorí členka o. z. Ľudový dom Michaela Balážová. Dôkazom živého napĺňania tohto posolstva sú nesmierne aktívni matičiari z Veľkých Loviec, ktorí napĺňajú svoje poslanie vďaka podpore rovnako výnimočnej obce Veľké Lovce.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

podpredseda MS M. Nemec odovzdal pre MO MS Veľké Lovce Cenu MS predsedníčke MO MS M.Rapavej

podpredseda MS M. Nemec odovzdal pre MO MS Veľké Lovce Cenu MS predsedníčke MO MS M.Rapavej

Prehliadka expozície Múzea MO MS Veľké Lovce

Prehliadka expozície Múzea MO MS Veľké Lovce

Zľava: starosta obce Veľké Lovce L. Kráľ, riaditeľka Domu MS v Nitre V. Bilicová, predsedníčka MO MS M. Rapavá a podpredseda MS M. Nemec

Zľava: starosta obce Veľké Lovce L. Kráľ, riaditeľka Domu MS v Nitre V. Bilicová, predsedníčka MO MS M. Rapavá a podpredseda MS M. Nemec

T. Pavlatovská, zakladateľka a sprievodkyňa Múzea MO MS V. Lovce

T. Pavlatovská, zakladateľka a sprievodkyňa Múzea MO MS V. Lovce

 

Múzeum MO MS Veľké Lovce - maketa Paulínskeho kláštora - Mariánska Čeľaď, autor: Dr. Miroslav Eliáš

 

Múzeum MO MS Veľké Lovce – maketa Paulínskeho kláštora – Mariánska Čeľaď, autor: Dr. Miroslav EliášDcéra spisovateľa Františka Hečka Magdaléna Hajnošová

Dcéra spisovateľa Františka Hečka Magdaléna Hajnošová

Oslavy založenia MO MS V. Lovce - FS Lóťanská dolina pôsobiaca pri MO

Oslavy založenia MO MS V. Lovce – FS Lóťanská dolina pôsobiaca pri MO

J. Galbavý - majiteľ Ľudového domu upozorňuje na raritu, ktorá zaujíma aj etnológov. Okienko v obytnej časti, ktoré vybúral jeho otec ako ochranný prvok pred zlodejmi, ktorí sa vkrádali do komory. Okienkom každý večer preliezli deti, aby zvnútra primkli komoru, ktorá mala štandardne zatváranie iba zvonka.

J. Galbavý – majiteľ Ľudového domu upozorňuje na raritu, ktorá zaujíma aj etnológov. Okienko v obytnej časti, ktoré vybúral jeho otec ako ochranný prvok pred zlodejmi, ktorí sa vkrádali do komory. Okienkom každý večer preliezli deti, aby zvnútra primkli komoru, ktorá mala štandardne zatváranie iba zvonka.

Odkaz na FB:

https://www.facebook.com/pg/dmsnitra/photos/?tab=album&album_id=762263544107333

 

 

2018-12-17T10:52:43+00:0017 decembra 2018 |Nitriansky kraj|
X