Matičný pochod vo Valaskej


//Matičný pochod vo Valaskej

„Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť.“

Po roku sa rozhodol Výbor MO MS vo Valaskej pripomenúť si udalosti oslobodenia obce Valaská rumunskými a sovietskými vojakmi. Dňa 9. 3. 2018 sa uskutočnil Matičný pochod k pamätníku padlým rumunským vojakom na Hnusnom.
Pochod sa začal na námestí vo Valaskej za účasti predsedu MO MS Valaská PaedDr. Mageru, zástupcu starostu Ing. Dundoviča, okresnej predsedníčky MS MUDr. Bučkovej, pani Muránskej z Oblastného pracoviska MS Brezno, členov MS z blízkeho aj vzdialeného okolia (Lučenec), zástupcu z TV Matica, ktorý spracoval reportáž, spevokolu Lipka, KVH Svoboda z Košíc, poslancov Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, DHZ, SZPB, JDS Valaská a širokej verejnosti.
Úvodná časť patrila hymnám – rumunskej a slovenskej a následne hymne MS v podaní spevokolu Lipka pri MO MS Valaská. Potom sa všetkým prihovoril zástupca starostu a predseda MO MS Valaská. Prítomní sa dozvedeli informácie o oslobodení obce Valaská z dobovej kroniky zo dňa 6. 3. 1945. Na záver zaspieval spevokol Lipka povstalecké piesne.
Následne sa účastníci presunuli „do hôr“ k pamätníku padlým rumunským vojakom, ktorý je od obce vzdialený približne 4 km. Hoci nebolo krásne počasie, zo všetkých strán sme obdivovali krásne výhľady nielen na Nízke Tatry. Pri pamätníku odznela báseň o oslobodení, pietny akt kladenia vencov, potom si prítomní vypočuli, koľko nevinných obetí z obce muselo pri oslobodení padnúť, aby sme my mohli žiť.

Predseda MO MS sa poďakoval všetkým prítomným a vyjadril spokojnosť, že napriek menšej účasti, ale o to úprimnejšie a vďačnejšie si prišli občania zaspomínať, ale hlavne POĎAKOVAŤ SA – veď máme za čo, lebo v súčasnosti sa zabúda na úprimné vlastenectvo.

Výbor MO MS Valaská

2019-03-15T11:27:42+00:0015 marca 2019 |Banskobystrický kraj|
X