Matičný pochod vo Valaskej


//Matičný pochod vo Valaskej

Valaská, 4. 3. 2018

Výbor MO MS vo Valaskej prišiel s novinkou na pripomenutie si oslobodenia obce Valaská. Dňa 4. 3. 2018 sa uskutočnil Matičný pochod k pamätníku padlým Rumunským vojakom na Hnusnom.
Pochod sa začal na námestí vo Valaskej za účasti 1. tajomníka rumunského veľvyslanectva Adriana Abrudana, Klubu vojenskej histórie z Mýta pod Ďumbierom a matičiarov z Valaskej na čele s predsedom MO MS PaedDr. Magerom.
Úvodná časť patrila hymnám – rumunskej a slovenskej a následne hymne MS v podaní spevokolu Lipka pri MO MS Valaská. Potom sa všetkým prihovoril zástupca z rumunského veľvyslanectva a predseda MO MS Valaská. Prítomní sa dozvedeli informácie o oslobodení obce Valaská dňa 6. 3. 1945. Na záver zaspieval opäť spevokol Lipka.
Potom sa účastníci vo veľmi peknom počte presunuli „do hôr“ k pamätníku padlým rumunským vojakom, ktorý je od obce vzdialený 4 km. Bolo krásne slnečné počasie a zo všetkých strán sme obdivovali krásne výhľady nielen na Nízke Tatry. Pri pamätníku odznela báseň o oslobodení, pietny akt kladenia vencov (jeden z rumunského veľvyslanectva, jeden za obec a MO MS), potom si prítomní vypočuli, koľko nevinných obetí z obce muselo pri oslobodení padnúť.
Predseda MO MS sa poďakoval všetkým prítomným a vyjadril spokojnosť nielen s účasťou na tejto akcii či s krásnym počasím, ale hlavne s propagáciou MO MS, ako aj celej MS.

PaedDr. Matúš Magera
Foto: Danka Králiková

Článok spolu s fotografiami (doc)

 

2018-03-08T15:58:09+00:008 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X