Matičný stolnotenisový turnaj ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky


//Matičný stolnotenisový turnaj ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky

Nitra,  27. 9.  2018

Matičný stolnotenisový turnaj sa konal pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky – pripomenutia si prijatia najdôležitejšieho zákona nášho suverénneho a nezávislého štátu. Na podujatí sa okrem stolného tenisu mali deti možnosť zapojiť do interaktívnej výstavy 25 rokov Slovenskej republiky. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. V rámci Európskeho mesta športu turnaj zabezpečením pitného režimu hráčov podporilo aj Mesto Nitra.
V turnaji sa do troch kategórií prihlásilo spolu sedemdesiatjeden žiakov zo základných škôl z Nitry a okolia. Zápasy sa odohrávali v duchu fair-play, na čo dohliadla odborná komisia utvorená manželmi Koprdovcami a trénerom Miroslavom Ištokovičom. Každý hráč získal medailu za účasť a víťazi prvých štyroch miest z celového počtu 64 hráčov získali aj diplomy, trofeje a vecné ceny. V kategórii 9 – 12 rokov sa na 4. mieste umiestnil Daniel Dukát z Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, na 3. mieste bol Adam Blaho zo ZŠ Kráľa Svätopluka v Nitre, 2. miesto si vybojoval Lukáš Ištokovič zo ZŠ Benkova v Nitre a 1. miesto Sebastián Škandík zo ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre. V kategórii 13 – 15 rokov sa na 4. mieste umiestnil Daniel Lenčéš zo ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre, na 3. mieste Lukáš Lazar zo ZŠ a MŠ Čakajovce, na 2. mieste Kamil Arpáš zo ZŠ Mojmírovce a víťazom sa stal Miroslav Ištokovič zo ZŠ Benková v Nitre. Keďže sa do súťaže prihlásil väčší počet dievčat, bola pre ne vytvorená ich vlastná kategória. Tu si 4. miesto obhájila Petra Magátová zo ZŠ a MŠ Čakajovce, 3. miesto získala Terézia Gavorová z Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, 2. miesto získala Emma Bakytová z Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalzanského v Nitre a 1. miesto si vybojovala Eva Blahová zo ZŠ Kráľa Svätopluka z Nitry.
Podujatie je výstupom celoročného projektu Tréningového stolnotenisového centra, financovaného s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa realizuje v Dome MS v Nitre v roku 2018. Zároveň bolo pokračovaním minulého ročníka. Vďaka tomuto projektu môžu deti v priestoroch Domu MS v Nitre navštevovať bezplatné popoludňajšie tréningy.
Okrem zápolenia v stolnom tenise si žiaci prezreli výstavu 25 rokov Slovenskej republiky. Výstava svojou koncepciou, spôsobom a formou interaktívneho učenia sprostredkovala deťom základné informácie o Slovenskej republike, o jej hlavných dokumentoch, vzniku a tiež významných medzníkoch, ktoré Slováci zažili počas 25 rokov svojej samostatnosti. S prezentáciou výstavy má Dom MS v Nitre v pláne pokračovať na podujatiach základných škôl s rozšírením o informácie z obdobia ČSR a prepojením na matičnú históriu a jej súčasnosť.
Za pomoc pri organizácii podujatia ďakujeme predsedníčke MO MS Ivanka pri Nitre Margite Račkovej, rozhodcom a všetkým prítomným pedagógom.

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

2018-10-02T10:46:56+00:002 októbra 2018 |Nitriansky kraj|
X