Medzi novými knihami

thumbnail

Gemerská Poloma,  2. 3. 2017

Slnkom zaliate ráno a členy Miestnej organizácie Matice slovenskej v Gemerskej Polome opäť obuli športovú obuv a vybrali sa za pravidelným športom do okolia našej obce. I keď je pod nulou a mráz stále poštipkuje, veď pani zima ešte kraľuje, naše ženy MATIČIARKY nič neodradí. Príroda je krásna, tak prečo nenasýtiť telo. Cesta späť vedie okolo obecnej knižnice, prečo sa teda nezastaviť a nenakuknúť. Chuť pozrieť si ponúkané knižné novinky našej kultúrnej ustanovizne, o ktorých sa písalo v našich novinách, zvíťazila. Pár krokov po schodoch, sme na poschodí a stojíme pred dverami do oddelenia výpožičiek. Ako keby nás čakali, na stole hŕba kníh, a tak pekne v športovom, sme sa začali naťahovať a už aj vyberať. Každá okomentovala tú svoju vybratú knihu, pridala osobné hodnotenia známych autorov z ponuky a veru že bolo z čoho vyberať. Medzitým sme sa dozvedeli, že knihy boli zakúpené z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia. Finančne prispela aj samotná obec. Je fajn, že aj obci záleží na ľuďoch v nej, ktorí čítajú, vzdelávajú sa a takto relaxujú, či obohacujú svojho ducha - nevynímajúc mladých, ktorí v našej obci hojne knižnicu navštevujú.
Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.“
Lucie delaruemardrus

Danka Červeňáková,
Gemerská Poloma

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia