Medzinárodný detský folklórny festival vo Fiľakove


//Medzinárodný detský folklórny festival vo Fiľakove

Fiľakovo, 21. 6. 2018

Dňa 21. júla 2018 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej vo Fiľakove uskutočnil v poradí už IV. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu. Hlavným motívom tohtoročného festivalu bol folklór v jeho tradičných podobách od motivácie detí k láske k tradíciám až po búranie hraníc medzi národmi spoznávaním inej kultúry a hľadaním toho, čo ľudí vzájomne spája.
Cieľom organizátorov bolo ukázať najmladšej generácii krásu slovenského folklóru, zvykov a tradícií, motivovať ich k ich udržiavaniu a prilákať čo najviac detí a rodičov nielen z okolia Fiľakova, ale aj z celého Slovenska.
Na festivale sa zúčastnilo osem detských folklórnych súborov, z toho šesť súborov z Banskobystrického kraja – DFS Jánošík z Fiľakova, DFS Málinčok z Málinca, FS Rakonca z Fiľakova, DFS Kukulienka z Lovinobane, DFS Napraforgó a DFS Kincskereső z Drnavy. Bolo nám cťou privítať dva súbory z Dolnej zeme – Holubička z Padiny a KUS Petrovská Družina z Báčskeho Petrovca. Každý súbor sa predviedol krátkym programom tradičného folklóru zo svojho okolia.
Sprievodným programom bola súťaž vo varení halušiek. Všetci súťažiaci mali možnosť za rovnakých podmienok pochváliť sa svojou zručnosťou a originalitou, varilo sa v kotlíkoch, v ktorých sa kúrilo drevom. Chuť halušiek bola ľubovoľná, ale súťažiaci uprednostnili bryndzové halušky. Výhercom sa stalo súťažiace družstvo z Málinca, na druhom mieste sa umiestnilo domáce družstvo, rodičia súboristov z DFS Jánošík, a tretí skončili súťažiaci z Mestského úradu mesta Fiľakovo.
Súčasťou festivalu boli už tradične sprievodné podujatia, ako remeselnícke stánky s ukážkami rezbára Ondreja Šufliarskeho z Detvy, pani Mitterovej – medovnikárky, domáce remeselníčky v šití rôznych krojových súčiastok a výroba čeleniek. Tieto remeslá si účastníci mali možnosť nielen zakúpiť, ale aj vyskúšať ich výrobu.
Pri skvelej hudbe a speve sa súboristi aj hostia festivalu zabávali do neskorého večera.
Veľká vďaka patrí Matici slovenskej, Mestu Fiľakovo, Domu Matice slovenskej v Rožňave, obci Ratka, obci Šiatorská Bukovinka, MO MS Fiľakovo, MO MS Fiľakovské Kľačany, miestnym podnikateľom, rodičom a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí.

Vo Fiľakove 23. 7. 2018

Miroslava Podhorová, pov. riad. DMS Fiľakovo a DMS Lučenec

2018-07-25T15:32:24+00:0025 júla 2018 |Banskobystrický kraj|
X