Mesiac úcty k starším


//Mesiac úcty k starším

Rožňava,  20. 10. 2015

V rámci dobrej spolupráce medzi Klubom dôchodcov v Rožňave a Domom Matice slovenskej v Rožňave a v rámci mesiaca úcty k starším, sme boli oslovení vedením organizácie pre seniorov, na vyplnenie ich voľného času prostredníctvom edukatívnej prezentácie. Prezentáciu sme predviedli ako inak, v priestoroch Klubu dôchodcov. Prezentáciu na tému Štúrovci na Gemeri bola pod vedením Mgr. Jožka Jakubovského a zamestnanca Domu Matice slovenskej, Bc. Mateja Ladu. Na úvod všetkých privítala pani predsedníčka Klubu dôchodcov Evka Tóthova, ktorá odovzdala slovo pani riaditeľke Domu Matice slovenskej, Ing. Zlatici Halkovej. Po úvodných slovách a privítaniach nasledovala samotná prezentácia. Pútavá kultúrna vložka mala zaujímavý priebeh, faktické ale aj vtipné informácie v podaní Jožka Jakubovského zaujali nie jedného seniora. Téma Štúrovci na Gemeri je zaujímavá sama o sebe a starším Gemerčanom bola blízka. Záver sa niesol v poďakovaní od Klubu dôchodcov v podaní pani predsedníčky, milého prezentu a slov snahy upevňovať našu spoluprácu aj do budúcna.

-DMS Rv-

článok neprešiel jazykovou úpravou

2015-10-29T17:34:05+00:0029 októbra 2015 |Košický kraj|
X