Mesto Tvrdošín si pripomenulo 200-ročnicu narodenia J.M.Hurbana

thumbnail

Tvrdošín, 29. 3. 2017

Rok 2017 je v matičnom dianí rokom Jozefa Miloslava Hurbana predstaviteľa štúrovskej generácie. Jeho slová nech stále znejú „ pochodili obyčajne od ľudí rozumom a pamäťou,a nie srdcom a duchom spolu obdarených...slovanstvo má úlohu,aby viedlo ľudí z tejto povrchnosti,a za to dá ono svetu videnie dokonalô,duchovnô.“
V stredu 29. marca 2017 mesto Tvrdošín,Oravské kultúrne stredisko a Matica slovenská si slávnostne pripomenuli 200-ročnicu narodenia J. M. Hurbana. Pozvanie na toto podujatie prijali aj matičiari z Dolného Kubína,Trstenej a Istebného.
Z príhovoru Pavla Pareničku: Jozef Miloslav Hurban patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín 19.storočia. Zaradil sa k čelným predstaviteľom,organizátorom a ideológom záverečnej etapy nášho národného obrodenia a zjednotenia. Viac ako päťdesiat rokov viedol a usmerňoval a reprezentoval slovenskú politiku,literatúru,kultúru a cirkevný život evanjelikov a spisbu. Čo dodať? Tento významný dejateľ má výnimočné miesto v dejinách slovenského národa.
Slávnostné príhovory sa konali v kine Javor a nesmierne ma potešila prítomnosť mládeže a žiakov škôl. Dalo sa dozvedieť veľa z príhovorov matičiarov a odborníkov Pavla Pareničku a Petra Cabadaja. Nechýbalo ani kultúrne spestrenie žiakov a pedagógov umeleckej školy a Trstenského gymnázia. Po programe sme v parku na námestí v Tvrdošíne za prítomnosti primátora mesta Ing.Ivana Šašku položili kvety k soche J. M. Hurbana.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia