Mihálikova Sereď

thumbnail

V Dome kultúry v Seredi sa uskutočnil už 13.ročník súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy venovanej spisovateľovi Vojtechovi Mihálikovi. Súťaž otvorila hlavná organizátorka predsedníčka MO MS Slávka Kramárová spolu s viceprimátorom Mesta Sereď Ľubomírom Veselickým. Zúčastnili sa jej žiaci a študenti zo ZŠ Pata, ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ J. Fándlyho, ZŠ J. A. Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda zo Serede, ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo a študenti Gymnázia V. Mihálika a Obchodnej akadémie v Seredi. Spolu ich súťažilo 31 v štyroch kategóriách, osobitne poézia aj próza. Zasadali dve poroty v zložení: Ružena Scherhauferová- spisovateľka, Silvia Kriváčková, Jaroslava Práznovská a Jana Míková, Anna Pokorná a Silvia Slováková. Úroveň prednesov bola vysoká, o čom svedčí aj účasť niektorých žiakov a študentov na okresných a vyšších súťažiach.
Víťazi boli odmenení cenami a diplomami, všetci dostali občerstvenie. Súťaž finančne podporili Trnavský samosprávny kraj, Mesto Sereď, Matica slovenská a Inštitút vzdelávania MS. Všetkým srdečne ďakujeme.
MO MS v Seredi

Vyhodnotenie:
I. kategória- 1.stupeň ZŠ
POÉZIA
1. Samantha Valencínová- ZŠ J. A. Komenského Sereď
2. Katarína Kloknerová- ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
3. Tamara Gablíková- CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
PRÓZA
1. Soňa Lenčéšová- ZŠ J. A. Komenského Sereď
2. Olívia Stopková- ZŠ Vinohrady nad Váhom
3. Viliam Rigo- CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď

II. kategória- 5.- 7. roč. ZŠ + reál. gymnázia
POÉZIA
1. Eva Mančíková- ZŠ J. Fándlyho Sereď
1. Damian Križan- ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
2. Kristína Vašková- ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka
PRÓZA
1. Ema Mančíková- ZŠ J. Fándlyho Sereď
2. Nina Dudináková- CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
3. Lucia Lakatošová- ZŠ Vinohrady nad Váhom

III. kategória- 8.- 9. roč. + reál. gymnázia
POÉZIA
CENA: Terézia Farská- CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
CENA: Nicol Plávocká- ZŠ Vinohrady nad Váhom
CENA: Miroslav Mičo- ZŠ Pata
PRÓZA
CENA: Matúš Ondruška- Gymnázium V. Mihíňálika

IV. kategória- SŠ
POÉZIA- CENA: Simona Matulová- Gymnázium V. Mihálika Sereď
PRÓZA
CENA: Lukáš Sabo- Obchodná akadémia Sereď
CENA: Oliver Šuba- Gymnázium V. Mihálika Sereď

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia