Mikuláš v Rejdovej

thumbnail

Rejdová  6. 12. 2016

Mikuláš, Santa Claus, či Dedo Mráz? Čo majú spoločné? Rozdávajú darčeky alebo sladkosti dobrým deťom. U nás je tým sviatkom 6. december Sviatok sv. Mikuláša. Vo svojej podstate patrí medzi kresťanské sviatky. V jeho pozadí stojí skutočná osobnosť biskupa, ktorý nezištne pomáhal blížnym. Počas celého svojho života preukazoval milosrdenstvo a veľkodušne pomáhal ľuďom. Preto ho ešte počas života nazývali otcom sirôt, vdov a chudobných. Mikuláš prišiel tento rok aj do Rejdovej v plnej paráde v doprovode  dvoch anjelov. Na vyzdobenom pódiu „Na pľaci“ už na neho čakali deti z Materskej škôlky v Rejdovej pri rozsvietenom vianočnom stromčeku s pripravenými básničkami. „Vitaj, vitaj, Mikuláš, vitaj medzi nami, prišli sme ťa pozdraviť veselými hrami. Ty nám zato ukážeš, čo v tom koši máš. Vitaj, vitaj zďaleka, milý Mikuláš“. Námestie Rejdovej sa zaplnilo deťmi, rodičmi ale aj starými rodičmi. Predtým, ako deti dostali svoj balíček museli Mikulášovi zarecitovať básničku, alebo zaspievať. Mikuláš sa ich následne spýtal, či celý rok počúvali. Ako odmenu dostali balíček so sladkosťami. Sviatok sv. Mikuláša v ľuďoch umocňuje predvianočný a adventný čas. Tešíme sa o rok zas.

Tatiana Tomková

článok neprešiel jazykovou úpravou