Mikuláš v Turčianskom Jasene

thumbnail
V obci odkiaľ pochádzala rodina svetoznámeho politika, profesora, vedca, lekára a rektora Univerzity Karlovej Jána Jessenia (Jesenského), teda v dnešnom Turčianskom Jasene, sa opätovne uskutočnilo podujatie pre deti Mikuláš v Jasene. Tohtoročné bolo v druhý decembrový piatok, pripravili ho materská škola, obecný úrad so starostom Rastislavom Jesenským, dobrovoľníci a miestni matičiari. Zaujímavosťou bola prítomnosť dvoch čertov, či čertíc, ktoré rozplakali nielen najmenšie, ale aj niektoré staršie deťúrence. Ostatné deti ako i dospelí toto vnímali veľmi vtipne, ba nadšene a rozhodne sa to stalo zábavnou súčasťou podujatia. Deti si zatancovali, zarecitovali, pripomenuli si staré slovenské kultúrne zvyklosti a zabavili sa, v čom im výrazne napomáhali pedagogičky miestnej škôlky. V Turčianskom Jasene však i rodičia a starí rodičia, ktorí prišli so svojimi potomkami, neostali ochudobnení o darček, a so záujmom si prelistovali a odniesli matičné Slovenské národné noviny. Práve aj takéto tradičné slovenské národné podujatia, ktoré nielen tu ale aj na iných miestach Slovenska takmer dennodenne pripomínajú slovenské národné zvyklosti, a pripravujú ich matičné odbory po celom štáte ale i v zahraničí, dosvedčujú potrebnosť našej najstaršej národnej a vedeckej ustanovizne, ktorou naša Matička rozhodne je.
Viliam Komora
článok neprešiel jazykovou úpravou
Foto: Lujza Komorová
Foto: Lujza Komorová
Foto: Lujza Komorová
Foto: Lujza Komorová
Foto: Lujza Komorová
Foto: Lujza Komorová
Foto: Lujza Komorová
Foto: Lujza Komorová