Minuloročné prvenstvo v súťaži o A. Bernolákovi obhájila ZŠ Mostná


//Minuloročné prvenstvo v súťaži o A. Bernolákovi obhájila ZŠ Mostná

Nové Zámky 18. novembra (SkolskyServis.sk) – V rámci Mesiaca slovenskej kultúry Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch popri rôznych podujatiach každoročne organizuje aj súťaž o Živote a diele Antona Bernoláka. Cieľovou skupinou sú žiaci novozámockých základných škôl a osemročného gymnázia, ktorí majú možnosť prezentovať vedomosti o tomto významnom národnom dejateľovi aj v takejto podobe. Súťaži už tradične predchádza príprava formou návštevy Bernolákovej pamätnej izby v novozámockom Múzeu Jána Thaina spojenej so štúdiom odporúčanej literatúry. Inak tomu nebolo ani v tomto roku. 9. novembra 2016, krátko predpoludním, sa päť trojčlenných družstiev stretlo v priestoroch MO MS na Nábrežnej ul., aby si naostro overilo svoje poznatky o živote a diele Anton Bernoláka. Po otvorení súťažného dopoludnia predsedníčkou MO MS Máriou Malperovou, nasledovala informácia o priebehu súťaže. Vedomosti žiakov hodnotila trojčlenná porota v zložení: Elena Laurincová a Eva Buranská – členky a Marta Kasášová – predsedníčka poroty, ktorá zároveň aj zostavovala súťažné otázky. Súťaž pozostávala z piatich kôl. Po predbežnom vyhodnotení po treťom kole zhodne najvyšší počet bodov mali ZŠ na Mostnej a Devínskej ul., za nimi na rovnakom mieste boli Spojená katolícka škola, ZŠ na Ul. G. Bethlena a Nábrežná.
Po krátkej oddychovej a občerstvujúcej pauze súťaž pokračovala štvrtým a piatym kolom. Víťazstvo, oproti minulým ročníkom, keď porota musela dať ešte „rozstrelové“ otázky pre družstvá s rovnakým počtom bodov, tentoraz nedalo na seba dlho čakať. Po sčítaní konečného počtu bodov bolo ihneď jasné, že prvenstvo z minulého roka si udržala ZŠ na Mostnej ulici, druhé a tretie miesto obsadili ZŠ na Devínskej ul. a Ul. G. Bethlena. Štvrté miesto si počkalo na Katolícku spojenú školu a ZŠ na Nábrežnej ul. Súťažiaci ako pamiatku dostali školské diáre, diplomy a knižné odmeny.

Text a foto: Marta Kasášová

[teraz.sk; 18/11/2016; Marta Kasášová ; Zaradenie: Školský servis]

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/sutaz-bernolak-nove-zamky/30786-clanok.html

 

2016-11-21T10:50:59+00:0021 novembra 2016 |Napísali a povedali o nás|
X