Ako založiť OMM


//Ako založiť OMM
Ako založiť OMM2015-04-22T14:31:37+00:00

Na založenie OMM je potrebné:

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • Stretnutie minimálne 7 členov na ustanovujúcom zasadnutí.
  • Voľba predsedníctva, výboru a dozorného výboru OMM.
  • Zápisnica vyhotovená zvoleným zapisovateľom.
  • Žiadosť o registráciu klubu v dvoch vyhotoveniach sa zasiela na členské ústredie MS a Výboru MM.
  • Zaplatenie ročného členského poplatku vo výške 0,10 €/člen.

[/list]

Kontakt

JUDr. Marián Gešper

Adresa: Mudroňova 1, 036 52 Martin
Tel: 043/ 381 2834
Mobil: 0908/9884 07
E-mail: marian.gesper@matica.sk

X