Mladí divadelníci zo Starej Pazovej zo Srbska na Zlatej priadke 2017

//Mladí divadelníci zo Starej Pazovej zo Srbska na Zlatej priadke 2017

Galanta, 25. 5. 2017

Pri príležitosti 5. výročia založenia tradície návštevy mladých slovenských divadelníkov zo Srbskej Vojvodiny na festivale Zlatá priadka s organizačnou podporou Matice slovenskej, sa kruh uzavrel. V roku 2012 to začalo návštevou detí zo ZŠ Janka Čmelíka zo Starej Pazovej, pokračovalo delegáciou mladých divadelníkov z Báčskeho Petrovca, Aradáča, Pivnice a tento rok v rámci piateho ročníka to boli opäť žiaci ZŠ zo Starej Pazovej, vždy víťaz festivalovej prehliadky 3xĎ vo Vojvodine.
Na oficiálne pozvanie Národného osvetového centra v Bratislave boli deti zo ZŠ Stará Pazova hosťom 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti.
Pricestovali 25. mája 2017,  v priebehu 2 dní si pozreli 16 najlepších detských divadelných súborov v rámci celého Slovenska. zúčastnili sa divadelných workshopov a tvorivých dielní. Pre vedúcich a režisérov súborov boli určené rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou, ale ja divadelný workshop.
Deti sa predstavili svojou hrou Deti z Pavlovskej ulice v réžii: Anička Balážová, Ivan Ječmen, Katarína Hricová, Lýdia Gedeľovská.
Druhý deň, po odohraní predstavenia sa zbalila scéna a všetci boli nastúpení, aby si pozreli Dom ľudového bývania v Šali, pokračovali na pešiu zónu, kde si všetci dali zaslúženú sladkú odmenu v podobe zmrzliny. Odmenou pre deti bola aj krátka návšteva nákupného centra.
Pokračovali sme do Serede, na OA, kde s láskavým dovolením predsedu Trnavského samosprávneho kraja pána Tibora Mikuša deti našich krajanov dostali teplú večeru, boli ubytované, mohli si pozrieť mesto Sereď, zúčastniť sa koncertu, prespať na internáte a nasledujúci deň po raňajkách sa vydať na dlhú cestu späť domov, do Vojvodiny.
Tri dni ubehli rýchlejšie ako zvyčajne, ale verím, že deti si svoju odmenu v podobe zájazdu na Slovensko užili a že ich spomienka na tento výlet bude pozitívne motivovať do ďalšej práce.

 Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

Fotografie poskytol: Ivan Ječmen, Stará Pazova

2017-05-30T15:41:21+00:0030 mája 2017 |Trnavský kraj|
X