Mladomatičný futbalový turnaj – 1. ročník ligových strelcov na počesť Ladislava Pavloviča  


//Mladomatičný futbalový turnaj – 1. ročník ligových strelcov na počesť Ladislava Pavloviča  

Ľubotice, 11. 8. 2018

Odbor Mladej Matice Prešov zorganizoval v sobotu 11. 8. 2018 v areáli ľubotického futbalového ihriska Mladomatičný futbalový turnaj. Prvý ročník ligových strelcov sa konal na počesť futbalového reprezentanta a dlhoročného trénera pre deti a mládež v klube Tatrana Prešov Ladislava Pavloviča. Zúčastnilo sa na ňom 5 družstiev z Prešova a z Bystrého, ktoré si svoje sily a futbalové zručnosti zmerali vo vzájomných priateľských zápasoch. Myšlienkou turnaja bolo spojiť mládež a mladých matičiarov prostredníctvom športových aktivít, ktoré mali za cieľ priblížiť význam a históriu  Matice slovenskej v dnešnej spoločnosti a pripomenúť si 155. výročie založenia Matice slovenskej. Svojou účasťou a pútavým slovom o otcovi Ladislavovi Pavlovičovi obohatil program turnaja aj  syn tohto významného prešovského futbalistu L. Pavlovič ml.. Veľká vďaka patrí aj športovému novinárovi p. Jánovi Jacošovi, ktorý prispel k spoluorganizácii ako futbalový delegát. Turnaja sa zúčastnil aj čestný predseda KR MS PhDr. L. Matisko.

Súťažiace družstvá sa umiestnili takto:  1. miesto  futbalový tím Zicherka – 12 bodov, 2. miesto mladí matičiari Bystré 6, 3. miesto futbalový tím ŽVS 6, 4. miesto  futb. tím Riviera 3, 5. miesto Auto West 3.

Najlepší brankár: Bereš, najlepší hráč: Durilla, najlepší strelec: Vravec.

Najviac gólov: 10 – Vravec, Durilla, 9 – Kamenčík, 6 – Fertáľ, 5 – Sabol.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na 1. ročníku ligových strelcov Ladislava Pavloviča aj tým, ktorí nám pri realizácii tohto turnaja akokoľvek pomohli. Futbalový turnaj finančne podporila Matica slovenská a ďalší sponzori. Veríme, že sa turnaj stane tradičným a o rok sa stretneme ešte vo väčšom počte.

text a foto:Bc. Marko Gajdoš, predseda OMM Prešov a referent DMS Prešov

2018-08-31T10:34:22+00:0031 augusta 2018 |Prešovský kraj|
X