Mladomatičný turnaj vo florbale dievčat 2017

thumbnail

Košice, 26. 4. 2017

Florbal je síce mladý, no dynamicky sa rozvíjajúci šport. Oslovuje hlavne mladých ľudí najmä pre svoju podobu s ľadovým hokejom a nenáročnosť. Keďže sa vo florbale nevyužívajú fyzické kontakty až v takej miere ako v iných športoch, oslovuje aj ženy a dievčatá. Vzniká tak dopyt po súťažiach medzi klubmi z celého Slovenska, ktoré rozvíjajú toto čoraz populárnejšie odvetvie.
Mladomatičný odbor v Košiciach už od júna 2016 rozvíja dievčenský florbal s cieľom založiť dievčenský florbalový klub a zúčastňovať sa na pravidelných súťažiach Slovenského florbalového zväzu. Vedenie odboru sa preto rozhodlo zorganizovať na Slovensku jedinečné podujatie – čisto dievčenský florbalový turnaj a to v dvoch kategóriách – žiačok (dievčatá do 15 rokov) a junioriek (dievčatá do 18 rokov).
Na pozvánku zareagovalo celkovo 6 klubov z celého Slovenska a hostiteľky turnaja z Košíc. Tak sme mohli v sobotu 25. mája 2016 o 11:00 otvoriť turnaj zápasom medzi domácimi žiačkami z Košíc a dievčatami zo ZŠ Čachtice. Celkovo 5 tímov odohralo 10 zápasov s konečným poradím: (1) TJ Tatran Zákamenné, (2) ŠK Belá, (3) ZŠ Čachtice, (4) FbC Slovan Rimavská Sobota a (5) domáce Košice. Najlepšou hráčkou bola vyhlásená Veronika Vráblová a brankárkou Natália Polťáková.
Košičanky spravili neľahký prvý krok do florbalového sveta, kde napriek nepriaznivým výsledkom prejavili veľkú bojovnosť a chuť do florbalu, čo ocenili aj diváci. Veríme, že žiacky kolektív sa bude ďalej rozvíjať a časom prinesie aj dobré výsledky úspechy.
Po turnaji väčšina tímov sa odobrala spoznávať krásy historického centra metropoly východného Slovenska. Okrem Dómu sv. Alžbety dievčatá a ich tréneri spoznali aj kľukaté uličky Starého mesta a miestne legendy. V družnej debate sa pokračovalo aj na ubytovaní, kde si tréneri vymenili mnoho skúseností a pohľadov na význam športu aj v rovine národného rozvoja.
V nedeľu 26. apríla turnaj pokračoval kategóriou junioriek do 18 rokov. V tejto kategórii sa zúčastnili 4 kluby, ktoré sa umiestnili v tomto poradí (1) FbC Mikuláš Prešov, (2) FbC Slovan Rimavská Sobota, (3) ŠK 1. FbC Zvolen, (4) TJ Tatran Zákamenné. Najlepšou hráčkou sa stala slovenská juniorská reprezentantka Kristína Čintalanová z Rimavskej Soboty a najlepšou brankárkou Mária Podhorová zo Zvolena.
Mladomatičný turnaj dievčat vo florbale 2017 v Košiciach splnil svoj účel – dal cieľ športovému snaženiu žiačok, vytvoril príjemnú platformu na budovanie vzťahov, získavanie a výmenu skúseností a v neposlednom rade prispel aj k propagácii aktivít Mladej Matice v Košiciach. Veríme, že o rok sa stretneme na rovnakom podujatí, kde strávime podobné príjemné chvíle a nielen utužíme dobré vzťahy, ktoré vznikli ale aj viacej rozvinieme národnú a matičnú myšlienku.
Na záver sa chceme poďakovať vedúcim tímov a trénerov za organizáciu, hráčkam za vynikajúcu atmosféru akú dokážu spraviť iba florbalistky, rozhodcovi turnaja Róbertovi Daruovi, riaditeľovi DMS Košice Michalovi Matečkovi za materiálnu podporu a trénerovi ZŠ Čachtice, mladému matičiarovi  a členovi výboru MM Martinovi Vaszarábovi.

Za OMM Košice I.,
Miloslav Slávik – člen výboru MM

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z vyhodnotenia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia