Mnoho plánov a veľa uskutočnených podujatí


//Mnoho plánov a veľa uskutočnených podujatí

Volili nových funkcionárov Oblastnej rady MS Turiec

V priestoroch výborovne Matice slovenskej (MS) v Martine sa na konci februára uskutočnilo rokovanie Oblastnej rady (OR) MS Turiec. Predsedovia z dolného a horného Turca volili nových funkcionárov OR MS, predsedom ostal Viliam Komora, podpredsedníčkou Taťana Sivová a tajomníkom sa stal Ján Šteuček. Matičiari sa oboznámili s možnosťami podávania projektov miestnej a regionálnej kultúry MS, vypočuli si informácie z celoslovenského matičného hnutia, a to najmä k nastávajúcemu matičnému snemu a roku stého výročia oživotvorenia MS. Vymenili si však najmä skúsenosti o dianí a podujatiach v turčianskych matičných miestnych odboroch. Rokovanie pozdravil aj riaditeľ Členského ústredia (ČÚ) MS Dr. Martin Fejko a poďakoval sa prítomným za mnoho vykonanej matičnej práce. Predseda MO MS Valča Ján Lučan hovoril k plánom pripomenutia si výročia 150 rokov od narodenia staviteľa Stanislava Zachara, ktorý okrem výstavby druhej matičnej budovy (dnes sídelnej) vystaval množstvo budov vo Vrútkach a po celom Slovensku, medzi nimi taktiež 21 kostolov. Vo Vrútkach si ho uctí MO MS Vrútky, Mesto Vrútky a MO MS Valča, ako doplnila vrútocká predsedníčka Božena Blahušiaková.

Doc. Jaroslava Brincková, predsedníčka MO MS Turčianske Teplice, spomenula redaktora, spisovateľa a národného buditeľa Izidora Žiaka-Somolického, ktorého si pripomenuli literárno-výtvarnou súťažou v spolupráci s Úniou žien Slovenska. Na podujatí v Turčianskom Michale odhalili pamätnú dosku, ktorá je spoločná jemu, ako aj katolíckemu kňazovi, prírodovedcovi a národovcovi Jánovi Valentínimu, keďže odtiaľto pochádzajú obe tieto osobnosti. Doplnila informáciu, že s vedením Gymnázia Mikuláša Galandu v Turč. Tepliciach pripravujú pre študentov prednášku predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera aj s predstavením jeho knihy, ako aj k oslavám 100. výročia MS. Členka výboru MS a podpredsedníčka turčianskoteplického miestneho odboru Anna Dubovcová spomenula spoluprácu odboru s Pedagogickou a sociálnou akadémiou a Gymnáziom Mikuláša Galandu v Turč. Tepliciach, ako aj s primátorom Igorom Husom. Riaditeľ matičného technického útvaru a tajomník MO MS Diaková Dr. Branislav Kohút informoval o odhalení busty Ľudovíta Štúra v meste Štúrovo, ktoré bude 12. 5. na nábreží Dunaja, ako aj o činnosti ich odboru v oblasti návštevy národných pamiatok a múzeí, podujatia Prázdniny bez nudy, ale aj o vedení kroniky a o členstve v odbore. Taťana Sivová, martinská predsedníčka MO, spomenula viaceré podujatia ich matičiarov: exkurziu do Šatnice MS, besedu s etnologičkou Zorou Mintalovou-Zubercovou, ďalšie plány predstavovania historických stavieb Martina s Dr. Milanom Gondom, ale i plány a podujatia medzinárodného charakteru. V. Komora informoval v mene ospravedlnenej predsedníčky MO MS Belá-Dulice Vlasty Kubizňovej o ich podujatiach: vlastivednom výlete Po stopách Rázusovcov na Liptove, Oravskej nedeli v Múzeu slovenskej dediny, Ľudových tradíciách – Turčianske chotáre, 350 rokov školského vyučovania v obci, a prečítal plán ich činnosti na tento rok: vlastivedný výlet, hudobno-cestovateľský večer, podujatie k ľudovým tradíciám, k 100 rokom ochotníckeho divadla v obci, Beliansko-dulický vlastivedný chodník, divadelné predstavenie, pripomenutie si 100. výročia oživotvorenia MS a k fotografickej výstave. Dr. Ľubomír Liskaj, predseda MO MS Turany, spomenul nastávajúcu výročnú členskú schôdzu, pravidelné podujatia: večer v Miestnom múzeu Turany, 47. ročník výstupu na Kriváň spojený so spievaním tradičných piesní, ich družbu s MO MS Lehota pri Nitre a vzájomné návštevy, Matičné Turany, spoluprácu s Mestom Turany, stolnotenisový turnaj, ako i nedávne výročia významného slovenského maliara a matičiara Miloša Alexandra Bazovského, a to 50 rokov od úmrtia a 120 rokov od narodenia, ktoré boli spojené s výstavou, novej expozície a návštevou jeho hrobu. Dr. Liskaj hovoril aj o iných aktivitách ich odboru. A. Dubovcová sa ešte poďakovala tajomníkovi MS Viliamovi Komorovi, doc. Jarmile Brinckovej a riaditeľke DMS Žilina Kataríne Kalankovej za účasť a spoluprácu na vernisáži Sila daru, ktorá bola v Lietavskej Lúčke pri príležitosti životného jubilea akademického sochára Štefana Pelikána, a to i z hľadiska medzinárodného rozmeru tohto výtvarníka a matičiara. Informáciu doplnila aj k realizácii busty Izidora Žiaka-Somolického od Š. Pelikána, umiestnenej do jeho domu, a bájkam k Somolickému. Tajomník OR MS a predseda MO MS Sučany Ján Šteuček hovoril o plánovaných podujatiach, kolkovom turnaji s účasťou matičiarov a členov Jednoty dôchodcov Slovenska, a podujatiach po celom Slovensku, na ktorých sa zúčastnia či sa na nich budú podieľať: Mohyla M. R. Štefánika s návštevou jeho múzea, návšteva Devína, pripomenutie si 170. výročia popravy Ďurka Langsfelda v Kremnici, Vatra zvrchovanosti v Kremnických Baniach, Vojenské melódie a pripomenutie si konca 1. sv. vojny 11. 11. v Sučanoch. Predsedníčka MO MS Vrútky Božena Blahušiaková spomenula ich kolektívneho člena Folklórny súbor Hradisko, reprezentáciu mesta, podujatia k zvykosloviu, výstavu A. Hlinka aj s prednáškou od doc. Pavla Pareničku, starostlivosť o hroby, prípravu publikácie, podieľanie sa na kultúre mesta, spoluprácu s knižnicou, s katolíckou cirkvou v meste, koncerty v cykle Pod chrámovou klenbou, spoluprácu na podujatiach aj s Jozefom Šimonovičom. Ján Lučan, predseda MO MS Valča, uviedol podujatia, ktoré uskutočnia v tomto roku: Echo heligónky (7. ročník s účasťou heligónkárov z celého Slovenska), Valčianske melódie (8. ročník), Spieva naša rodina (3. ročník) či tohtoročné 85. výročie založenia MO MS Valča, ako aj pripomenutie si ich významných rodákov: hudobník Daniel Bulla, redaktor Ján Andel, staviteľ Stanislav Zachar a lekár Ján Čvikota. V. Komora informoval o kronikách, ich význame, zmysle, spracovaní, príprave a distribúcii príručky, ako aj o súvisiacich témach, a uviedol hlavné časti z materiálu, ktorý spracovala predsedníčka Vlastivedného odboru MS Dr. Dáša Daneková.

Možno skonštatovať, že matičiari v Turci vykonali mnoho užitočnej a činorodej práce na národa roli dedičnej a neustále v tom pokračujú, a to aj v spolupráci so súčasným matičným vedením. Na konci rokovania bola dlhšia diskusia na najrozličnejšie matičné, vlastenecké a národné témy a oblasti, ako i možnosti ďalšej práce, činnosti a plánov do budúcnosti.

Viliam Komora
Foto: Ján Šteuček

 

2019-03-12T09:43:37+00:0012 marca 2019 |Žilinský kraj|
X