MO MS Rybník opäť po roku bilancoval


//MO MS Rybník opäť po roku bilancoval

Rybník, 8. 4. 2018

V nedeľu 8. apríla 2018 sa v Rybníku konala Výročná členská schôdza MO MS Rybník. Na úvod prítomných privítala predsedníčka MO MS Ing. Daniela Trňanová. Na zasadnutí sa zúčastnili hostia PhDr. Libuša Kľučková, členka predsedníctva a výboru Matice slovenskej, Mgr. Miroslav Považan, riaditeľ DMS Levice, a Ing. Imrich Králik, starosta obce Rybník. Na úvod sme si pripomenuli 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, prostredníctvom premietnutia reportáže z osláv vo Zvolenskej Slatine, ktorá je rodiskom 1. podpredsedu MS Mgr. Mareka Hanusku. V pracovnej časti schôdze sa hovorilo o činnosti za predchádzajúci rok, prezentácia doplnená fotografiami priblížila účastníkom organizované podujatia. Po správe o hospodárení za rok 2017 nasledoval plán činnosti na rok 2018, ktorý je uverejnený na nástenke pri ObÚ, ako aj FB Miestny odbor. O kultúrny program sa postarali folklórna spevácka skupina Vrbovianka zo Želiezoviec a najmladší matičiari Tadeáš a Tamarka Valachyoví.
Výbor MO MS ďakuje všetkým zúčastneným a teší na ďalšie spoločné podujatia.

výbor MO MS Rybník

2018-04-20T10:48:44+00:0020 apríla 2018 |Nitriansky kraj|
X