Moyses spojil dve matice


//Moyses spojil dve matice

Bratislava, 8. 9. 2017

Pri príležitosti 220. výročia narodenia banskobystrického biskupa Mons. Dr. Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice  slovenskej 8. septembra 2017 sa v Bratislave zišli predstavitelia Matice slovenskej a Matice chorvátskej. Hostiteľskú stranu viedol predseda MS Marián Tkáč a chorvátsku delegáciu viedol Stjepan Damjanović, predseda Matice chorvátskej. Podujatia sa zúčastnili významní hostia Djura Deželić, bývalý chorvátsky veľvyslanec v SR, Stjepan Sučić podpredseda partnerskej matice a členovia jej vedenia Alojz Jembrih, Renata Husinec a Zrinka Kovačević. MS zastupoval aj Štefan Martinkovič, Ivan Mrva a Peter Mulík.
Chorvátskych hostí sme privítali pri buste Štefana Moysesa vo vestibule budovy MS v Bratislave. V Univerzitnej knižnici nás pri pamätnej tabuli Štedana Moysesa privítala generálna riaditeľka knižnice Sylvia Stasselová. Akademik Damjanović zvýraznil historické a kultúrne väzby medzi Slovákmi a Chorvátmi. Chargeé d´affaires Chorvátskej republiky v SR Ankica Vlašič ocenila rozvoj našich vzájomných vzťahov. Hostia navštívili aj pamätné miesta Uhorského snemu, kde Štefan Moyses zastupoval Chorvátsko, ktoré sú v budove knižnice.
Seminárna miestnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ul. sa stala dejiskom prezentácie knihy Alojza Jembriha Tragom života i rada Stjepana Moysesa u Zagrebu (Po stopách života a diela Štefana Moysesa v Záhrebe). Knihu predstavil sám autor. V diskusii ku knihe vystúpil Stjepan Sučić a Zrinka Kovačević. Zavŕšením programu bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Maticou slovenskou a Maticou chorvátskou. Okrem iného sa v ňom píše: „Stáročné spolužitie Slovákov a Chorvátov v jednom štáte, spoločná obrana kresťanskej Európy a úsilie o národnú emancipáciu a národné obrodenie vytvorilo veľmi pevné väzby medzi slovenským a chorvátskym národom. Spolupráca našich elít v minulosti je zárukou aj budúcej spolupráce medzi našimi národmi…„podporujeme humanistické, kresťanské a demokratické tradície Európy, ktoré sú pilierom kultúrneho, duchovného a spoločenského vývoja nášho kontinentu v 21. storočí…súhlasíme s novou formou spolupráce Matice slovenskej a Matice chorvátskej a odporúčame vládam našich krajín, aby sa matice, ako historické overené inštitúcie, stali integrálnou súčasťou štátnej kultúrnej politiky.“
Predseda MS Marián Tkáč cenil pamätným listom prof. Alojza Jembriha a odovzdal matičnú medailu miestnemu odboru Matice slovenskej v Záhrebe s pamätným listom jej predstaviteľovi Zlatkovi Jevakovi. Podujatie sa skončilo spoločnou večerou v Tradičnej slovenskej reštaurácii.

Peter Mulík

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

 

2017-09-11T15:06:58+00:0011 septembra 2017 |Bratislavský kraj|
X