MS si na parlamentnej pôde pripomenula Matúša Dulu


//MS si na parlamentnej pôde pripomenula Matúša Dulu

Bratislava, 28. 6. 2016

Andrej Danko na podujatí označil matičiarov za priateľov a vyjadril potešenie zo začínajúcej spolupráce Matice slovenskej v priestoroch Národnej rady.
Matica slovenská (MS) pripravila akadémiu spojenú s prezentáciou života a diela prvého predsedu povojnovej Slovenskej národnej rady (SNR) – Matúša Dulu. Je symbolické, že slávnostnú akadémiu venovanú Matúšovi Dulovi sa uskutočnila z iniciatívy záujmového odboru Mladej Matice a Domu MS v Bratislave. Súčasný predseda Národnej rady Slovenskej Republiky (NRSR) Andrej Danko mal nad akciou záštitu. V úvodnom príhovore nešetril pozitívami na adresu Matice a v úzkom kontexte vyzdvihol aj súčasnú obrodnú činnosť Slovenskej národnej strany, ktorá je historicky s Maticou slovenskou prepojená. Svoje o tom rozprávajú práve aj aktivity M. Dulu, ktorý bol advokát, poslanec, senátor, predseda SNR a aj predseda Matice slovenskej.
So slávnostným prejavom v budove Národnej rady SR vystúpil aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Z referátom k neznámym míľnikom života Matúša Dulu pri obhajobe slovenských národovcov v procesoch vykonštruovaných vtedajšou uhorskou štátnou mocou sa prezentovala podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory Viktória Hellenbart „Advokát Dr. Matúš Dula“. Za Maticu slovenskú vystúpil s referátom „Matúš Dula a ideový odkaz pre súčasné národné hnutie“ podpredseda MS a predseda Mladej Matice Marián Gešper. Ten v závere uviedol: „Treba zdôrazniť, že dnešná slávnostná akadémia nie je len historickou spomienkou, ale aj podkladom legitimity slovenskej štátnosti a takých inštitúcii, ako je Národná rada SR, ktorej predsedom bol Matúš Dula. Zároveň podkladom legitimity súčasných politických a kultúrnych národných organizácií, v ktorých pôsobil ako dlhoročný čelný predstaviteľ. Vážme si a uchovávajme pamiatku na tých, ktorí v dobách najťažších, vytrvalo bránili práva slovenského národa.“ Nasledovalo vystúpenie poslanca NRSR a podpredsedu SNS Antona Hrnka „Matúš Dula a jeho pôsobenie v SNS“. Záverečný a najdlhší príspevok patril riaditeľovi Slovenského historického ústavu MS Ivanovi Mrvovi s názvom „Matúš Dula a SNR 1918“. V diskusii vystúpil aj moderátor podujatia Maroš Pavlovič a riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Miroslav Peknik. Medzi zúčastnenými nechýbali poslanci NRSR, funkcionári MS a príjemná bola aj početná prítomnosť mladých ľudí.
Matica slovenská pri príležitosti 170. výročia narodenia a 90. výročia úmrtia Matúša Dulu pripravila aj krátky spomienkový videoklip, ktorý máte možnosť nájsť priamo na stránke www.matica.sk/tv.

text: jdp/mg, foto: Matúš Zajac/NRSR/MS

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-06-29T14:53:35+00:0029 júna 2016 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X