Na 14. ročník krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“ prišlo takmer 90 spevákov v prekrásnych východniarskych krojoch.

thumbnail

V rámci Dní mesta Košice sa na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach konal v piatok 4.mája 2018 už štrnásty ročník krajského matičného festivalu“ Ľudová pieseň košickej mládeže“. Hlavnými organizátormi boli Miestny odbor Matice slovenskej / MO MS/ v Košiciach – Myslave, mesto Košice , odbor školstva OÚ v Košiciach , a domáce Ev. gymnázium J. A. Komenského.
Toto, na Slovensku známe Ev. gymnázium  J. A. Komenského v Košiciach sa umiestnilo v rebríčku kvality celého stredného školstva na Slovensku na krásnom 5.mieste. A polovica  jeho absolventov po skončení  školy pokračuje v štúdiu na európskych vysokých školách a vysokých školách v USA. 

 Deväťdesiat  chlapcov a dievčat sa vyparádilo do tradičných  ľudových  východniarskych krojov. Erudovaná porota na čele s predsedníčkou Mgr. Elenou Kolárovou to mala ťažké pri výbere tých najlepších.   Preto na prvých troch miestach sa umiestnili viaceré speváčky a  speváci.

Ocenení speváci a speváčky:

 Kategória dievčat – základné školy

 1.miesto: Ďurašková Vlasta, ZŠ Kecerovce

2.miesto:  Tompošová Viktória, ZŠ s MŠ Budimír

3.miesto:  Melníková Emma, ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce

3.miesto: Pigulová Laura, Cirkevná ZŠ sv. Michala, Kendice

Kategória chlapcov – základné školy

1.miesto: Lukáč Patrik, ZŠ s MŠ Budimír

2.miesto: Kuľbaga Kamil, Súkromná ZS Dneperská, Košice

3.miesto: Pjaták Gabriel, Cirkevná ZŠ sv. Michala, Kendice

3.miesto: Balog Jozef, Súkromná ZŠ Dneperská, Košice

 

Kategória dievčat – stredné školy  a gymnázia

1.miesto:  Komárová Michaela, Gymnázium košických sv.mučeníkov, Košice

1.miesto: Rendošová Robérta, SOU J.Bocatia, Košice

2.miesto: Pčolinská Klaudia, SPŠ Stavebná a geodetická, Košice

3.miesto: Gregová Terézia, Stredná zdravotná škola sv.Alžbety, Košice

3.miesto: Plutová Nikola, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova, Košice

 Kategória chlapcov – stredné školy a gymnázia

 

  1. miesto: Onuško Lukáš, SPŠ elektrotechnická Košice
  2. miesto: Levkiv Richard, Obchodná akadémia, Trebišov

Kategória – Konzervatórium a Základná umelecká škola

1.miesto: Žigová Bohdana, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice

1.miesto: Jacková Kristína, Konzervatórium J.Adamoviča, Košice

2.miesto: Palčová Natália, Konzervatórium J.Adamoviča, Košice

2.miesto: Šamková Viktória, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice

3.miesto:  Kubovčík Simon, Súkromná základná umelecká škola, Odorín

 Kategória - DUET 

 

1.miesto: Palčová Natália  a  Semanová Dominika, Konzervatórium J.Adamoviča, Košice

  1. miesto: Mingáčová Ivana a Predovová Jana, Školský internát, Medická, Košice

3.miesto: Falisová Vanesa a Makovická Viktória,  SOŠ Michalovce

3.miesto: Baranová Michaela a Plutová Nikola, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova, Košice

 

Cena exministra školstva SR a poslanca NR SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.

 Gáborová Alexandra, ZŠ Kecerovce

Baranová Michaela, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova, Košice

Parnahajová Erika, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova, Košice

Bučáková Sofia, Súkromná základná umelecká škola, Odorín

Suráková Anna, Konzervatórium J.Adamoviča, Košice

 

Cena riaditeľa firmy Lynx s.r.o Ing. Zoltána Kollára

 

Ďurašková Rebeka, ZŠ Kecerovce

Vaľková Tamara, Konzervatórium J.Adamoviča, Košice

Kováčová Gabriela, SOŠ Moldava nad Bodvou

 Magyarová Marieta, SOŠ Moldava nad Bodvou

Bartóková Lucia, ZŠ Jasov

 

Cena ex primátora mesta Košice a podpredsedu vlády SR  MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH 

 

Horváthová Adela, Súkromná ZŠ Dneperská, Košice

Šofránková Lenka, Cirkevná ZŠ sv. Michala, Kendice

Parasková Diana, Konzervatórium J.Adamoviča, Košice

Štofírová Alexandra, Konzervatórium J.Adamoviča, Košice

Tompošová Viktória, ZŠ s MŠ Budimír

Sentyová Lucia, ZŠ s MŠ Budimír

Lešková Mária, ZŠ s MŠ Budimír

 

Cena predsedu Matice Slovenskej JUDr. Mariána Gešpera

 

Geletková Klára, Súkromná ZŠ Dneperská, Košice

Polónyiová Martina, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova, Košice

Kováčová Gabriela, SOŠ Moldava nad Bodvou

Derdziaková Marianna, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice

Karchňáková Ema, Súkromná základná umelecká škola, Odorín

 Ocenených  bolo   takmer 60. spevákov z obidvoch krajov východného Slovenska. Ceny , vrátane hodnotných kníh  z Vydavateľstva MS a farebných diplomov MS venovali  aj ex primátor Košíc a súčasný podpredseda vlády SR MUDr.  Richard Raši,PhD,MPH, exminister školstva a poslanec NR SR doc  PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc, generálny riaditeľ Lynx s.r.o Košice Ing. Zoltán Kollár    a  zakladateľ festivalu  a Ing. František Mrva. Na podujatí sa zúčastnili redaktorky Slovenského rozhlasu v Košiciach, ktorý z tejto veľkej prehliadky ľudových piesní odvysiela v utorok o 18,40 hodine na rádiu Regina zaujímavú reportáž.

 Poďakovanie si zaslúži riaditeľ domáceho Ev. gymnázia Jozef  Krištan, ktorý s vedením školy   zabezpečil  logistiku , ale aj kvalitné občerstvenie pre všetkých , tohto ,tak náročného  kraj. matičného  festivalu v ľudovom speve   na vysokej profesionálnej úrovni...povedal na záver zakladateľ a hlavný organizátor festivalu František Mrva.                                          

 V Košiciach 5.mája 2018        predseda MO MS Košice – Myslava  F. Mrva

 

 

Článok spolu s fotogalériou (pdf)