Na medzinárodný matičný kongres v Martine prídu zahraničné delegácie slovanských národov


/, Žilinský kraj/Na medzinárodný matičný kongres v Martine prídu zahraničné delegácie slovanských národov

V Martine sa 4. – 7. júna uskutoční už štvrtý Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov. Zahraničné delegácie vedcov a krajanov privíta v Turčianskej galérii a v prvej a druhej matičnej budove najstaršia ustanovizeň Slovákov Matica slovenská.

O význame, fungovaní, ale aj o minulosti a prítomnosti matíc a známych slovanských inštitúcií bude reč v odbornej časti kongresu. „Matice ako kultúrne spolky sú unikátnym fenoménom slovanských národov, u iných národov v Európe nemajú obdoby. Boli to spolky utláčaných národov, ich úloha bola národno-obranná. Zároveň sa zaslúžili o rozvoj kultúry, literatúry, vedy, vydavateľskej činnosti a celkových národných hnutí,“ ozrejmil predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Do Martina prídu vedci zo Srbska, Slovinska, Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Nemecka, ale aj Ukrajiny, Ruska či Rumunska. Slovenské matičné hnutie bude zastupovať Matica slovenská a tiež Matica slovenská v Srbsku a Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku. Zároveň si budú môcť pozrieť program Slovesnej jari v Martine, ktorý potrvá od 4. do 6. júna.

V súčasnosti sa z niektorých matíc stali národné knižnice, literárne archívy a múzeá či biografické pracoviská. Vo všetkých maticiach zostala a ďalej sa rozvíja spolupráca so slovanskými kultúrnymi spolkami a organizáciami. Osobitne sa starajú aj o krajanov v zahraničí.

IÚ MS

 

X