Na mládežníckom folklórnom festivale v rumunskom Čerpotoku sa prezentovala aj Matica slovenská  


///Na mládežníckom folklórnom festivale v rumunskom Čerpotoku sa prezentovala aj Matica slovenská  

Počas horúcich júlových dní Slováci z Rumunska pod organizačnou hlavičkou DZČSR pripravili v obci Čerpotok mládežnícky folklórny festival, ktorý už tradične nesie prívlastok najväčšieho slovenského festivalu v Rumunsku. Malá slovenská dedinka na Bihore, učupená v rázovitej krajinke na rumunských lazoch, otvorila už po 14. krát náruč krajanom z rodného Rumunska, z Chorvátska, Maďarska, Srbska i Slovenska. Počas dvoch dní pódium patrilo slovenskému kroju, ľudovej hudbe a nohám šikovných tanečníkov, ktorí s radosťou prezentovali kultúru svojich predkov.
Festival sa otvoril pred sídlom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, v obci Čerpotok, kde sa hosťom i folkloristom prihovoril predseda zväzu – Adrian Miroslav Merka. Most medzi dvoma krajinami symbolizoval prednes slovenskej a rumunskej hymny na počesť oboch republík. Za spevu i tanca sa vytvoril krojovaný sprievod folkloristov, ktorý sa presunul do neďalekého amfiteátra. Po oficiálnych príhovoroch hostí sa festival doslova roztancoval.
Počas 14. ročníka festivalu Čerpotok vítal činovníkov z rumunskej vlády, štátnych tajomníkov, zástupcov miest a obcí, zástupcov cirkví, ale i zástupcov zo slovenského veľvyslanectva v Rumunsku, honorárneho konzula zo Salonty i zástupov a poslancov z europarlamentu. Za Maticu slovenskú sa krajanom prihovorila riaditeľka KM MS, Zuzana Pavelcová.
Matica slovenská mala na festivale aj svoje folklórne zastúpenie. V tomto roku do Čerpotoku pricestovali folkloristi z Hrušova, ktorým patrilo pódium tanečne i spevácky sobotu večer i nedeľu popoludní.
Budúci rok by mal festival osláviť svoje 15. ročné trvanie. Je obdivuhodné, že v malej dedinke na Bihore sa organizuje tak úspešný festival, akým je mládežnícky festival v Čerpotku. Vďaka organizátorom sa slovenskosť prezentuje nielen na lokálnej úrovni, ale na úrovni celoeurópskej. Ocenenie a poďakovanie patrí najmä organizátorom podujatia a dobrovoľníkom, ako i našim mladým, ktorí s hrdosťou v srdci prezentujú slovenské zvyky, tradície i folklór nielen doma, ale i všade vo svete, kde koluje v žilách slovenská krv.

Zuzana Pavelcová, riaditeľka KM MS

X