Na Orave opäť spojená aktivita s príležitosti 73. výročia SNP

thumbnail

Obecný úrad Istebné a Obecný úrad Párnica spoločne so ZO SZPB Istené a matičiari z Istebného zorganizovali pri príležitosti 73 výročia SNP prechod partizánskym chodníkom z Istebného cez Párnicu na Bralo nad Malou Lučivnou s položením venca na pamätníku. Potom sa turistickým chodníkom premiestnila takmer 60- členná skupina pred pamätník v Lučivnej kde ich čakali hostia a priami účastníci odboja. 97 ročný vojnový veterán František Jurina zo Zuberca, Dr. Jaroslav Prokop a Matej Valocký z Turca. Prítomní boli aj predseda obl.výboru SZPB Ružomberok Róbert Fajta a predseda historicko-dokumentačnej komisie oblasti Stanislav Kytka a Štefan Novák.
Mladí požiarnici z obce Párnica položili veniec k centrálnemu pamätníku a po odznení štátnej Ruskej a Slovenske štátnej hymny. Pavol Stuchlý uvítal hostí a prítomných priamych účastníkov odboja.
Za pekného počasia dobre padlo občerstvenie,sladkosti pre deti a výborný guláš. Deti si mohli zastrieľať na terč zo vzduchoviek a Jaroslav Prokop porozprával o veciach a skutočnostiach ktoré sa stali v tejto oblasti Lučivnej v období SNP. Teší ma že mládež mala záujem aj s množstvom otázok. Pri pamätníku sa tento rok stretlo takmer deväťdesiat účastníkov a každý si prebral pamätný list. Deti dostali za streľbu aj ceny od zástupcu starostu Istebné Bohuša Belicu. Skutočne krásna sobotná pohoda. Opäť sa spojili organizácie na dobrú činnosť.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou