Na pamiatku legende Janka Guzová


//Na pamiatku legende Janka Guzová

Tretí október tohto roku bol, hoci sa to nezdá, predsa len čímsi výnimočný. Aj keď to naživo mnoho ľudí nezaznamenalo, o niekoľko dní neskôr, vďaka rozhlasovému vysielaniu tomu už bolo inak. Ale poďme po poriadku.

Už niekoľko mesiacov predtým sa v Spolku hudobného folklóru pripravovala organizácia súťaže, dramaturg Miroslav Dudík oslovoval skladateľov, rozhlasové štúdia v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave vyberali potenciálnych súťažiacich, v samom srdci RTVS, v Slovenskom rozhlase sa rozpisovali partitúry, cizelovalo sa obsadenie Orchestra ľudových nástrojov. To všetko preto, aby sa deviaty ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej vydaril tak, ako sa patrí. Navyše, veď priamou účastníčkou súťažného koncertu býva dcéra Janky Guzovej – Beckovej, pani Želmíra Becková, sama iniciátorka tejto súťaže, ktorá sa koná každé dva roky. Napokon nastal ten správny deň – piatok tretieho októbra. Pani Želka, ako jej familiárne hovoríme, pricestovala niekoľko dní pred súťažou z USA kle žije, aby sa stretla so svojimi príbuznými, známymi, priateľmi a sympatizantmi súťaže, najmä však legendárneho hlasu jej mamy pani Janky. Prijali ,ju predstavitelia Spolku hudobného folklóru, najmä však v Slovenskom rozhlase, bez ktorého by sa táto súťaže nemohla uskutočniť v takom rozsahu a dosahu, aký dnes požíva. A večer sa súťažilo. Päť mladých speváčok a jeden statný muž to, ako sa hovorí „naplno rozbalili“, aby sa v Malom koncertom štúdiu SRo mohla utvoriť krásna, neopakovateľná atmosféra. Prispeli k tomu aj ďalší – známy spevák Jozef Tkáčik, sólisti OĽUN-u klarinetista Rudolf Cikatricis a cimbalista Miroslav Rajt, finalisti súťaže mladých spevákov Slávik Slovenska, huslisti Michal Noga, umelecký vedúci OĽUN-u Miroslav Dudík, i Peter Uličný. Víťazkou a držiteľkou Ceny Janky Guzovej sa stala Petra Zaujecová (RTVS BA), Cenu nádeje získali Anna Jakubíková (RTVS BB) a Valeria Stašeková – (RTVS KE) ale všetky výkony boli na vysokej úrovni a zaslúžili si uznanie – Ivana Nemčoková (RTVS KE), Eva Miškovicová (RTVS BA), Peter Šipula (RTVS BB). Pani Želka s dojatím prevzala Cenu Konferencie biskupov Slovenska Fra Angelico, dojatie vyvrcholilo najmä v samom závere pri spomienke na fenomenálnu speváčku, jej mamu – Janku Guzovú.

,Koncert i sama súťaž mali úspech, nepochybne najmä vďaka organizátorom – Rozhlasu a televízie Slovenska a Spolku hudobného folklóru. Mimoriadne však treba vyzdvihnúť finančnú podporu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam a Hudobnému fondu. Napokon treba oceniť aj podiel Domu Matice slovenskej V Bratislave, ktorá prispela finančnou čiastkou, a tak tiež umožnila, aby sa deviaty ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej úspešne uskutočnil. Verme, že v roku 2016 budeme môcť na jubilejnom, desiatom ročníku privítať súťažiacich spevákov a ďalších interpretov, opäť za prítomnosti pani Želky Beckovej. V podobnej zostave organizátorov ako tohto roku.
Bratislava, 3. 10. 2014

Stanislav Bachleda

2015-06-09T11:14:18+00:003 októbra 2014 |Bratislavský kraj|
X