Na potulkách Polichnom

thumbnail

Polichno. Prvú májovú sobotu v tejto malej obci oslavovali MDD netradične.

MO MS v Polichne ponúkol pre deti možnosť oslavovať svoj sviatok v lone polichňanskej prírody. Po tom, ako sa všetci zvítali pred matičným domom v Polichne, vydali sa po Timravinom náučnom okružnom chodníku, ktorý bol oficiálne otvorený 1. októbra minulého roku a ktorý začína pred farou ECAV, rodným domom B. S. Timravy.
Po tom, čo deti v doprovode svojich rodičov, starých rodičov, príbuzných či známych opustili obec, náučný chodník ich zaviedol na lúku nad dedinou, kde si prečítali informácie na informačnej tabuli náučného chodníka, od predsedníčky MO MS sa dozvedeli niečo o vzniku chodníka, od starostu obce získali zaujímavé informácie o Timrave, obci a prírode Polichna a J. Kelement, značkách tohto chodníka ich poučil o zásadách značkovania turistických chodníkov. Okrem informačných tabúľ a chodníka sa však prítomní zaujímali aj o samotnú krajinu a tak už hneď po pár stovkách metroch sa prvýkrát zastavili kochajúc sa výhľadmi, ktoré sa im zrazu naskytli. Videli nie len pohorie Ostrôžky, Lysec, Sedem chotárov, Poľanu, , Cerovskú vrchovinu, ale i vrcholky Tatier. Takto, s prestávkami, sme doputovali k studničke Timrava, podľa ktorej si Božena Slančíková dala umelecké meno. Tu sme sa občerstvili, zabavili a zároveň sme sa mnoho zaujímavého dozvedeli o Polichne i o Timrave, od ktorej narodenia tento rok uplynie 150 rokov, v zábavno-náučnom kvíze, ktorí si pre nás už tradične pripravila predsedníčka MO MS v Polichne. Po doplnení vedomostí a energie sme sa ešte na chvíľu pristavili pri jabloni, pod ktorou písala svoje diela B. S. Timrava a ktorá sa nachádza len pár metrov od studničky, aby sme si urobili fotku na pamiatku. Potom sme pokračovali v našej turistike po polichňanských lúkách, pričom nás turistická značka zaviedla až k bývalému Polichňanskému mlynu a následne do Polichna. Cestou náš zrak zaujali nielen pekné panorámy, kvety, ktoré je ináč ťažké vidieť v prírode, ako aj rôzne zvieratká.
Po ukončení turistickej prechádzky sme sa stretli vo dvore matičného domu v Polichne, kde sme si opekali špekáčiky, slaninku a iné dobroty. Pochutnali sme si i na koláčikoch, ktoré nám upiekli niektoré mamičky. Samozrejme sme sa potešili i vecným cenám, ktorými boli ocenené naše vedomosti v kvíze.
Po príjemne strávenom dni sme sa síce unavení, no veselí, spokojní a v dobrej nálade rozišli do našich domovou tešiac sa na ďalšie stretnutie.

Miroslava Babicová
predseda MO MS Políchno

článok neprešiel jazykovou úpravou