Na Ratke sa rokovalo aj zabávalo


//Na Ratke sa rokovalo aj zabávalo

Ratka, 10. 2. 2018

Matičiari z Fiľakova a okolitých obcí si sobotu 10. februára pripomenuli ľudové tradície rozlúčky zo zimou kultúrnym programom pod názvom ,,Pochovávanie basy“. Členovia DFS Jánošík z Fiľakova, ktorí sa zamaskovali do množstva postáv z terajšieho života, predviedli ,,bursovanie“ po domoch, za sprievodu známych heligonkárov z okolia Detvy. Tento sprievod predchádzal pracovnému stretnutiu predstaviteľov tunajších samospráv, zástupcov Miestneho odboru MS vo Fiľakove a MS v Lučenci s delegátmi z Ústredia MS v Martine, ktorú viedol nový predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Stretnutie sa konalo na podnet starostov obcí z okolia a zúčastnil sa na ňom aj fiľakovský primátor Mgr. Attila Agócs, hostiteľ ratkársky starosta Ing. Milan Spodniak, ale aj všetci vyššie spomínaní a desiatky matičiarov, ale aj súboristov. Všetci očakávali od stretnutia dôležité vyriešenie situácie v Dome Matice slovenskej vo Fiľakove a jej ďalšieho fungovania. Predseda MS JUDr. Marián Gešper sa vo svojom vyhlásení pre všetkých účastníkov pracovnej porady a hlavne k matičiarom vyjadril, že v ich záujme je určite zabezpečiť aj naďalej fungovanie matičných stánkov tak vo Fiľakove, ako aj v Lučenci a momentálne je poverená vedením oboch matičných domov pracovníčka DMS v Lučenci Ing. Simona Šimová.
Napriek týmto nepriaznivým skutočnostiam si plná sála v kultúrnom dome užila krásny fašiangový program v podaní detí z DFS Jánošík a žiakov zo ZŠ Š. Koháriho z Fiľakova.

Ing. Milan Spodniak

2018-03-09T15:05:09+00:009 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X