Na Rontouke v Klenovci verbovali...

thumbnail

Klenovec, 26.6.2017

„Poďte s nami verbovať, nebudete banovať !“... týmto zvolaním otvoril svoje brány folklórny festival Gemersko – malohontských slávnosti – KLENOVSKÁ RONTOUKA. Už po 39. krát koncom júna sa obec Klenovec v okrese Rimavská Sobota stala po 3 slnečné dni domovom folklórnych kolektívov, súborov, sólistov inštrumentalistov, muzikantov a umeleckých remeselníkov. Klenovská Rontouka sú jediné folklórne slávnosti na území regiónu okresov Rimavská Sobota a Revúca, kde sa môžu prezentovať už spomínané všetky folklórne kolektívy a remeselníci z tohto územia v konfrontáciách s hosťujúcimi kolektívmi z ostaných regiónov Slovenska a zo zahraničia. Organizátori slávností sa tak snažia oživovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru (piesne, hudbu, tanec, tradičný odev, remeslá, gastronómiu, zvykoslovie, nárečia) regiónu Gemera – Malohontu na území okresov Rimavská Sobota, Revúca s akcentom na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a jeho propagáciu širokej verejnosti.
Sprievodnými podujatiami slávností bola vernisáž výstavy – Šúpolienky Evy Dolinajovej z Tisovca, autorská výstava učiteľky, spisovateľky, rezbárky maliarky Evy Wilson z Revúckej Lehoty, bačovský riad a rezbárstvo Milana Stieranku a praktické ukážky gubárstva a tkáčstva Jána Fotu – v stálom múzeu súkenníctva a gubárstva v Klenovci, SNP – v sále kultúrneho domu v Klenovci a Pamätná izba Vladimíra Mináča, Tradičná izba – ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci.
Takisto sa uskutočnila prezentácia terénneho výskumu obcí Drienčany, Teplý Vrch, Pápča, Budikovany pod názvom Roztratené zrnká.
Tohtoročný program bol venovaný regrútskym zvykom a vojnovým udalostiam opäť pod taktovkou Stanislavy Zvarovej. Ako hostia účinkovali: Stanislav Mičev, Nelka Hričanová z Rimavskej Soboty, Pavol Bielčik z Kokavy nad Rimavicou, MSSk a Stanislava Zvarová FS Vepor z Klenovca, Suche Karky z Prešova, Klub vojenskej histórie Krasnogvardejci z Košíc, Katarína Bagľaš zo Srbskej republiky, Peter Kocák s FS Vranovčan z Vranova nad Topľou, Alexander Džalašov sólista súboru kozáckych piesní Volnyj Don Rostov na Done z Ruskej federácie, ĽH FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, Ján Žilák z Českého Brezova, ako aj detské folklórne kolektívy: Dratvárik zo Slovenskej Ľupče, Čížiček z Tisovca, Lieskovček, Podkovička, Hájiček a Hájik, Súkromná ZUŠ z Rimavskej Soboty, Lykovček z Revúcej, Zrkadielko z Hnúšte, Zornička z Klenovca.
Slávnosti boli otvorené starostkou obce pani Zlaticou Kaštanovou, ktorá zároveň odovzdala ocenenia významným osobnostiam, ktorých rodiskom je práve obec Klenovec. Svoje umenie ukázali aj Novoklenovčania – FSk Šajava z Kráľa, FS Vepor z Klenovca, MSSk Čierťaž z Nemeckej, Marian Čupka zo Šumiaca, bývalí sólisti FS Podpoľanec z Detvy, Štefan Chmelický z Liptovského Mikuláša, tanečná dielňa s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča z Gočova a FS Gymnik z Bratislavy.
Na jarmoku tradičných remesiel hostia slávností mali možnosť zhliadnuť majstrovstvo a šikovnosť rúk súčasných majstrov, ktorí sú pokračovateľmi tradičných ľudových remeselníkov a tiež výrob, ktoré nenadobudli charakter remesla, ale v minulosti boli súčasťou domácej výroby. Je to príležitosť výmeny skúsenosti medzi remeselnými majstrami a tiež prezentácia tradičných remeselných techník pre širokú verejnosť.
Organizátorom slávností sa opäť podarilo vytvoriť jedinečnú atmosféru našej ľudovej kultúry a sme hrdí, že Matica slovenská bola toho aktívnou súčasťou.

Mgr. Ingrid Šulková
DMS Rimavská Sobota

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia