NA ŽARNOVICKOM FAŠIANGU BOLI AJ Z KANADY

thumbnail

Žarnovica, 28. 2. 2017

Žarnovickí matičiari ani tentoraz neporušili tradíciu a na posledný deň pred Popolcovou stredou, teda tentoraz na utorok 28. februára, zorganizovali fašiangový sprievod v maskách.
Účastníci sprievodu sa stretli pred kultúrnym domom odkiaľ, po privítaní tajomníkom Miestneho odboru Matice slovenskej Ing. Jozefom Pieckom, krátko po 15-tej hodine „vyrazili“ na takmer 4 km trasu. Rovnako ako minulý rok hudobníkov i časť speváčok skupiny Prameň viezol voz, aby sa im lepšie hralo i spievalo. Časť účastníkov bola v maskách no približne polovica si „ponechala“ svoju tvár. Od začiatku v sprievode pútali pozornosť speváčky pod vedením Irmy Dankovej a harmonikárky Marty Staňovej. Tentoraz oblečené ako zdravotníčky – väčšinou lekárky, boli z recesie vyzbrojené aj pútačom s textom: „My neštrajkujeme – my spievame“. Vzorom pre členov i nečlenov MO MS bola jeho predsedníčka Mgr. Anna Benčatová, ktorá aj tentoraz prišla, tak ako sa podľa názvu podujatia predpokladalo, teda v maske. Po prejdení časti Ulice A. Sládkoviča sa fašiangovníci zastavili pri DC Seniorov Žarnov. Napriek tomu, že boli prázdniny sa tu s krátkym programom predstavili deťúrence z Prvosienky. Následne predseda Rady DC Ján Hajnovič st. na ražeň nastokol slaninu a členky DC účastníkov pohostili tekutinou, aby im v mierne veternom počasí nebola zima. Len o niekoľko metrov ďalej, no už na ulici Májovej, ďalšiu slaninu na ražeň nastokla a fašiangovníkov tekutinou pohostila Mariana Ľuptáková. Na tej istej ulici sladké i tekuté pohostenie pripravili Ing. Pavel Beluš a manželkou Ing. Marikou. Ďalšie sladké i tekuté pohostenie, rovnako ako aj roky predtým, pripravila na ulici Slobody Anna Mištíková. Samozrejme pri každej takejto prestávke časť fašiangovníkov tancovala a zabávala sa k čomu im okrem Prameňáčok aj tentoraz pomáhala živá hudba pod vedením Jaroslava Repiského zo Župkova. Ďalšia trasa viedla po ul. F. Kráľa, Kľakovskej a opäť po Ul. F. Kráľa. Tam sa o pohostenie postarali Mária Kopernická, Kvetoslava Kmeťová i Zlatica Gontková. Sprievod bol minimálne 100-členný a okrem obyvateľov Žarnovice boli v ňom napríklad aj dve školáčky Veronica a Danica Davidson z Kanady, ktoré boli spoločne s mamou na návšteve u starých rodičov v Žarnovici. Podujatie tak vlastne bolo s medzinárodnou účasťou. Počas neho si viacero dievčat vyskúšalo ako sa vozí na ozajstnom koňovi. Po viac ako 90 minútach účastníci prišli späť ku kultúrnemu domu kde ich vo vestibule čakalo občerstvenie – teplý čaj a šišky s lekvárom. Tých bolo vyše 150 ks a veru po niekoľkých minútach „zmizli“. Keďže tentoraz bol organizátorom len Miestny obor Matice slovenskej, vyhodnotenie naj-masiek bolo v kompetencii členky výboru Mgr. Melánie Ceizlovej, ktorej pomáhala predsedníčka dozorného výboru Mgr. Darina Nikodémová. Z detí ocenenie (vo forme darčekového koša najmä s ovocím), bez učenia poradia, získali „Šašo s gitarou“ (Vincent Dominik), „Pilot“ (Jakub Ďurík) a „Fašiangovníci“ (kolektív Prvosienky). Z dospelých boli ocenení: „Bezdomovci s fernetom“ (Jana Brigantová a Mária Sedliaková, „Žena nosí muža“ (Eva Zliechovcová) a „Striga“ (Michaela Uramová). Tí tiež dostali obdobný darčekový kôš, ale s maličkým tekutinovým dodatkom. Mimoriadnu cenu v podobe silnejšej tmavej tekutiny získalo „Zdravotnícke oddelenie“ (spevácka skupina Prameň).
Možno konštatovať, že podujatie sa vydarilo a väčšej účasti „zabránilo“ tak chrípkové obdobie ako aj jarné prázdniny. MO MS mieni v tejto peknej tradícii pokračovať, veď si ju treba skutočne udržať nielen v dedinách. No a najbližšia Popolcová streda bude 14. februára 2018 a termín budúcoročného fašiangu v Žarnovici je 13. február 2018.
V mene organizátora patrí vďaka všetkým, ktorí sa na úspešnom podujatí podieľali, zvlášť všetkým „maskovaným“ účastníkom a taktiež všetkým, ktorí poskytli fašiangovníkom pohostenie. Samozrejme, že vďaka patrí aj Mestu Žarnovica, keďže podujatie bolo realizované s jeho finančnou podporou a bezplatným zapožičaním priestorov kultúrneho domu.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

článok neprešiel jazykovou úpravou

Časť účastníkov sprievodu
Časť účastníkov sprievodu

J. Hajnovič napicháva slaninu na ražeň

Pohostenie od A. Mištíkovej
Sprievod v sídlisku
Ocenené naj-masky detí