Náhrobky ako umelecké diela


//Náhrobky ako umelecké diela

Nitra 16. 11. 2018

Študenti a seminaristi Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre si spolu s matičiarmi pripomenuli významné osobnosti nitrianskeho regiónu na spomienkovom stretnutí Domu Matice slovenskej v Nitre. Na podujatie prišiel aj priamy príbuzný jedného z nich.
Stretnutie sa konalo 16. novembra na Mestskom cintoríne v Nitre, kde sa prítomní v rámci dlhoročného cyklu Spomienky na slávnych zosnulých vybrali po stopách slovenského sochára Júliusa Bártfaya, autora známeho diela plastiky rúk, ktoré pôvodne stálo na nitrianskom sídlisku Chrenová. Bártfay, ako jedna zo zakladateľských osobností slovenského sochárstva v medzivojnovom a povojnovom období, rodák z Nitry, sa vo svojej tvorbe venoval aj výrobe náhrobkov pre významné osobnosti, pričom mnohé jeho diela nájdeme práve na Mestskom cintoríne v Nitre. V tomto roku uplynulo 130 rokov od jeho úmrtia.
Organizovanú prehliadku viedla PaedDr. Mária Danková, sprievodkyňa mesta Nitra. Uctiť pamiatku zosnulých osobností si prišli zástupcovia miestnych odborov spolu s matičiarmi z Janíkoviec, Klokočiny, Chrenovej, ale aj Zlatých Moraviec spolu so študentmi a seminaristami Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Na spomienkovom stretnutí sa zúčastnil aj príbuzný sochára Elemíra Jozefa Mesárosza, ktorý sa už dlhé roky stará o miesto jeho posledného odpočinku. E. J. Mesárosz, zlatník a sochár, patril k najvýraznejším osobnostiam nitrianskej umeleckej scény začiatku dvadsiateho storočia. Podieľal sa na reliéfoch v piaristickom Kostole sv. Ladislava, fasáde Kostola sv. Michala na Vŕšku a motívom krížovej cesty dotvoril aj fasádu Kostola sv. Michala Archanjela.
V Nitre si každoročne matičiari pripomínajú aj národného buditeľa Jána Damborského, ktorý sa zapojil do príprav Deklarácie slovenského národa aj neskoršej organizácie národného života. Napriek politickému prenasledovaniu sa naplno venoval literárnej činnosti. Zbieral staré rukopisy a materiály k životopisom slovenských literátov a tvoril preklady do slovenského jazyka. Najväčší význam má vydanie jeho jazykovednej práce v Nitre, ktorá bola jednou z prvých slovenských stredoškolských učebníc na našich školách. Ján Damborský pracoval aj v Jazykovednom odbore Matice slovenskej a v pravopisnej komisii Jazykovedného odboru Učenej spoločnosti Šafárikovej. Vo svojej záveti zanechal unikátnu zbierku rukopisov a knižnicu Spolku svätého Vojtecha.
Zapálením sviečky a položením venca si prítomní uctili pamiatku ďalšej významnej osobnosti – akademického maliara, ďalšieho rodáka z Nitry Edmunda Massáyiho. Svoj život zasvätil umeniu, záchrane a obnove umeleckých hodnôt v oblasti reštaurovania nielen na Slovensku, ale i v Čechách a Sliezku. Podieľal sa na obnove Kostola sv v Nitre, kde jeho fresky odkazujú na dejiny kresťanstva v Nitre. Ďalšia z jeho malieb zdobí strop Kostol sv. Martina na Chrenovej, ale pracoval aj na maľbách mimo mesta Nitra, napríklad v Kostole v Chynoranoch, Kostole sv. Michala Archanjela v Urminciach, Kostole Preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábľoch alebo v Považskej Bystrici v Kostole Navštívenia Panny Márie. Tento maliar, sochár, ale aj cestovateľ si za miesto posledného odpočinku vybral Nitru, kde je pochovaný v rodinnej hrobke. Na jeho náhrobku je autentický bronzový odliatok maliarovej ruky.
Stretnutie sa potom presunulo pred Dom MS v Nitre k pamätnej tabuli Karola Kuzmányho, spoluzakladateľa a prvého podpredsedu Matice slovenskej, kde si matičiari uctili jeho pamiatku. Práve 16. novembra sme si pripomínali 212. výročie jeho narodenia.

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

TV Central reportáž:

http://cetv.sk/index.php/publicistika/item/4133-region-po-stopach-tibora-bartfaya

 

Prednáška na Mestkom cintoríne

Prednáška na Mestkom cintoríne

Pamätná tabuľa Karola Kuzmányho na priečelí DMS v Nitre

Pamätná tabuľa Karola Kuzmányho na priečelí DMS v Nitre

 

Matičiarky pri  pamätnej tabuli Karola Kuzmányho pred Domom MS v Nitre

Matičiarky pri  pamätnej tabuli Karola Kuzmányho pred Domom MS v Nitre

 

 

2018-12-06T10:37:10+00:006 decembra 2018 |Nitriansky kraj|
X