Najkrajšie slová sú skutky


//Najkrajšie slová sú skutky

Šaliansky Maťko je celoslovenská súťaž v prednese slovenských povestí. Každý rok sa žiaci po absolvovaní vyraďovacích kôl stretávajú v Šali, aby sa popasovali s krásou hovoreného slova, ale aj medzi sebou navzájom o víťazstvo. Je to súťaž, ktorú v roku 1991 založil oddaný matičiar MUDr. Svetozár Hikkel. Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových kategórii a každú kategóriu hodnotia porotcovia zložení z odborných pracovníkov, umelcov a zástupcov z rôznych kultúrnych oblastí.

Keď som v slnečné piatkové ráno cestovala spolu s herečkou Idou Rapaičovou a hercom a pedagógom Jurajom Sarvašom do Šale na súťaž žiakov v prednese slovenských povestí, v myšlienkach som sa vrátila do roku 1991.
Vtedy zanietený matičiar, organizátor matičného kultúrneho života v Šali, lekár MUDr. Svetozár Hikkel pozval osobnosti bratislavského kultúrneho života do Šale, aby predstavil svoju víziu súťaže pod názvom Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Bolo to nezabudnuteľné stretnutie nadšencov a propagátorov slovenského národného života, spisovateľov, publicistov a kultúrnych pracovníkov. Všetci si uvedomovali, že tento počin je potrebný a treba ho podporiť a propagovať. Na tomto stretnutí mladý poslucháč Vysokej školy výtvarných umení Miroslav Regitko predstavil už aj výtvarný návrh loga tejto recitačnej súťaže – malé chlapča v štylizovanom slovenskom odeve.
Dnes, po 25 rokoch je Šaliansky Maťko už 25-ročný mládenec. Rovnako aj študent Miroslav Regitko odvtedy úspešne ukončil vysokoškolské štúdium a dnes je renomovaným autorom mnohých knižných výtvarných ilustrácií. Iba MUDr. Svetozár Hikkel sa nemení. S rovnakým entuziazmom rok čo rok organizuje súťaž, ktorá je už pevne ukotvená v povedomí slovenských pedagógov a žiakov. Šaliansky Maťko má svojich súťažiacich, má svojich pravidelných návštevníkov, ale aj nových záujemcov a podporovateľov, ktorí prichádzajú do Šale, aby sa stali účastnými tohto krásneho podujatia. V porote pravidelne zasadajú aj profesionálni umelci, herci, ktorí sú garantom vysokej úrovne hovoreného slova. Medzi stálych a pravidelných návštevníkov Šalianskeho Maťka patrí už roky aj bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič. Bez jeho účasti a príhovoru si túto príležitosť ani nevieme predstaviť.
Maticu slovenskú tohto roku zastupovali na podujatí členovia výboru MS a to JUDr. Štefan Martinkovič, PhDr. Libuša Klučková a Mgr. Dáša Machalová, obe boli aj členkami poroty.
A tak ako každý rok stojí za týmto krásnym podujatím Svetozár Hikkel s rodinou. Písať o MUDr. Svetozárovi Hikkelovi znamená písať o jeho aktívnom matičnom živote a najmä zamerať sa na jeho skutky. Treba si pripomínať jeho zanietený vlastenecký postoj, ktorý v podobe bochníkov chleba so slovenským znakom roky ponúkal na matičných zhromaždeniach. Treba si pripomenúť viaceré kultúrne podujatia, ktoré organizuje, medzi nimi aj matičný ples v Šali, ktorý je už roky udalosťou na vysokej úrovni. Samozrejme, aj súťaž Šaliansky Maťko, ktorú organizuje už 25 rokov. Vysloviť meno MUDr. Svetozára Hikkela však znamená aj jedným dychom do týchto jeho skutkov začleniť jeho rodinu. Manželka Mgr. Mária Hikkelová, deti Andrejka a Ivan sú neodmysliteľnou súčasťou celku zvaného Svetozár Hikkel. Bez nezištnej a vskutku obetavej, láskavej podpory a prítomnosti p. Hikkelovej si neviem predstaviť žiadnu aktivitu, žiadny kultúrny počin Svetozára Hikkela. A kto by si myslel, že jeho deti, dospelí mladí ľudia sa iba ohrievajú na výslní svojho otca, tak sa veľmi mýli. Sú súčasťou tímu, ktorý organizuje a pomáha pri každej práci, pod ktorou je podpísaný ich otec.
Svetozár Hikkel je značka kvality a zodpovednosti. Značka, ktorá má vo svojom erbe zapísané slová patróna Šalianskeho Maťka, spisovateľa, tajomníka a správcu Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského: Najkrajšie slová sú skutky.

Dáša Machalová

 

 

 

 

 

2018-03-28T16:37:58+00:0028 marca 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X