Narodenie Pavla Dobšinského si pripomenuli

thumbnail

Sebechleby, 26. 4. 2018

Pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského, MO Matice slovenskej v Sebechleboch pripravil dňa 26.4.2018, besedu pre žiakov ZŠ Antona Matulu v Sebechleboch. Besedu viedla predsedníčka MO MS pani Eva Kempová. Prednášateľom besedy bol PhDr. Július Lomenčík z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Knihy Vydavateľstva MS propagoval predseda KR MS za Banskobystrický kraj pán Ján Brloš. Výstavu kníh pripravili členovia výboru MO MS v Sebechleboch Simona Homolová a Kajetán Mikuláši.

Eva Kempová