Národný výstup na Kriváň


//Národný výstup na Kriváň

Sobota 18. augusta patrila tradičnému podujatiu Národnému výstupu na Kriváň. Každoročný výstup je venovaný rôznym významným osobnostiam či udalostiam. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy bol výstup venovaný roku Slovenskej štátnosti, teda 100 výročiu vzniku Československa, 25  výročiu vzniku samostatného Slovenska, ale aj 50 výročiu obnoveného výstupu na Kriváň. Organizátormi tejto významnej turistickej akcie boli Klub Slovenských turistov, Matica slovenská mestá Liptovský Mikuláš a Vysoké Tatry a obec Pribylina. Na vrchole o jedenástej hodine zaspávali účastníci štátnu hymnu a po nej sa prítomným prihovorili Vladimír  Gábriš , člen výkonného  výboru K ST a člen Výboru Matice slovenskej Branislav Husár, ktorý priblížil historické skutočností národných výstupov a vyzval prítomných, aby pokračovali v odkaze Štúrovcov, boli hrdými národovcami s láskou k svojim koreňom a vlasti. Na záver sa vrchol Kriváňa znovu rozozvučal a prítomný zaspievali hymnu Matice slovenskej Kto za pravdu horí. Po turistickom  výstupe na náš hrdý Kriváň čakal účastníkov príjemný podvečer v kempe  ATC  Račkova  dolina . Organizátori NVnK pripravili pre všetkých účastníkov kultúrne podujatie, ktorým definitívne ukončili celý ten nádherný turisticko- spomienkový  deň. V úvode vystúpil s básňou predseda Krajskej rady Matice slovenskej Milan Stromko. Na slávnostnom podvečernom stretnutí boli samozrejme okrem  účastníkov NVK prítomní aj:

Ing.  Ruolf Urbanovič, štátny tajomník  MV SR

Ing.  Ján Blcháč PhD primátor  mesta LM

Ing. Milan  Kohút , starosta obce Pribylina

Delegácia  mesta  Vysoké Tatry  v zastúpení  Jána  Bendíka

Ján  Lupták, predseda  Regionálnej rady KST a predseda Organizačného  výboru.

Vladimír  Gábriš , člen výkonného  Výkonného výboru K ST.

Jindrich Racek  , člen sekcie  pešej Turistiky

V slávnostných príhovoroch k účastníkom bolo hlavne poďakovanie všetkým ktorí  vystúpili v tento deň Národného výstupu na  Kriváň a tiež organizátorom Samozrejme , že bol  spomenutý aj prvý výstup na Kriváň  našich Štúrovcov  v roku 1841 žiaľ Bohu pre nedostatok písomných údajov  odišli  do  zabudnutia  ďalšie takéto  výstupy. Tradícia  spoločných  výstupov sa zachovala aj počas Československej  republiky. Prvý  povojnový  výlet  v roku 1919  uskutočnili členovia  Tatranského spolku turistického  založeného  v januári  toho istého roku v Liptovskom svätom  Mikuláši. Pod vedením  Miloša  Jánošku  vystúpilo na Rysy a Kriváň  100 výletníkov. Budúci rok si  pripomenieme sto rokov od tohto organizovaného výstupu Tatranským spolkom turistickým. Tradíciu spoločných  výstupov na kriváň  obnovil  MsNV  Vysoké Tatry v Starom Smokovci , od roku 1958  dostávali účastníci už aj pamätné odznaky. Pri všetkých týchto spomienkach samozrejme nezabúdame  na 50  výročie obnoveného už s názvom Národného  výstupu na Kriváň, áno v roku 1968 sa stal  výstup  na Kriváň opäť  národným, ktorého hlavným  garantom pri organizovaní sú striedavo mestá  Vysoké Tatry a Liptovský  Mikuláš a samozrejme  Matica  slovenská. Neskôr k organizátorom pribudla  aj obec Pribylina. Súčasťou ukončenia bolo aj slávnostné odovzdanie pamätných medailí tým ktorý sa v predchádzajúcich obdobiach organizačne podieľali na príprave národných výstupov : Jinrich  Racek, Ján Kamien, Ján Mokoš, Jozef  Lukáč, Ivan Bubelíny, Jozef  Cigánik a Milan  Kohút. V programe vystúpila  folklórna  skupina  Vŕbové prútie  z Liptovského  Mikuláša.  Národný výstup na Kriváň 2018 tak teda dopísal svoju púť a organizátori sa postupne budú púšťať do príprav budúcoročného výstupu. Kriváň je symbolom Slovenska a nás Slovákov a preto túto tradíciu ktorá na vrchole združuje stovky ľudí bez rozdielu, je potrebné uchovať a pokračovať v šľapajach Štúrovcov a mnohých iných osobností nášho národa.

(r)

2018-08-31T14:18:10+00:0031 augusta 2018 |Žilinský kraj|
X