Naše mesto


//Naše mesto

Je 27. november 2018. Mesto Spišská Nová Ves si 29. 11. 2018 pripomína 750. výročie prvej písomnej zmienky, 100. výročie vzniku ČSR. Spolupráca medzi Miestnym odborom Matice slovenskej Spišská Nová Ves a Mestským úradom – oddelením školstva pri organizovaní vedomostnej súťaže NAŠE MESTO má 12 rokov. To je 360 otázok z histórie mesta, umenia, športu, osobností, miest súvisiacich so Spišskou Novou Vsou. To je 864 súťažiacich žiakov… Apropó… otázky: Týkajúce sa okrúhlych výročí, významných osobností, ktorých bolo aj je v meste veľa. Z rôznych oblastí počnúc výtvarným umením, hudbou, literatúrou, vedou, technikou, prírodou, športom… V poslednom ročníku súťažiaci napríklad vedeli, že M. R. Štefánik má k Spišskej Novej Vsi blízko, pretože jeho matka Albertína Zuzana Jurenková žila na Masarykovom rade 64, dnes Letná ulica. Alebo …že Koloman Lehotský, svetová vedecká kapacita v oblasti lesníctva má svoje korene v Spišskej Novej Vsi. Udalosti, dátumy, vzťahy dotýkajúce sa znalostí o meste, v ktorom žije dnešná mladá generácia. Vedia, sú informovaní, učia sa, pretože súťaž nie je len o získaných vedomostiach, ale aj o hľadaní odpovedí na zdanlivo jednoduché otázky. Napríklad o vodovode, zakladateľovi elektrárne K. Műnichovi, spišskom biskupovi a národnom buditeľovi Zábojskom, kúpeľoch… 12. ročník mal zvláštnu dôležitosť. Napríklad aj prítomnosťou primátora mesta Jána Volného, ktorému je história veľmi blízka a Mgr. Martina Furmaníka PhD., odborného pracovníka Múzea Spiša. Hodnotiaca komisia zložená z Mgr. E. Rakytovej, Mgr. R. Wenclovej a Ing. E. Kalafutovej hodnotila odpovede v troch kategóriách žiakov (základná škola 1. – 4. ročník, základná škola 5. – 9. ročník, stredná škola), keď v každej kategórii žiaci odpovedali na 10 otázok. Všetci, aj vyučujúce, ktoré úspešných zverencov pripravovali, boli odmenení knihami, ktoré zabezpečila mentorka a „duša súťaže“ Mgr. J. Prochotská, vedúca Miestneho odboru Matice slovenskej. 12. ročník je za nami. Rok 2019, poznačený inými okrúhlymi výročiami, pred nami. Ale o tom neskôr.

Mgr. J. Prochotská

http://www.snv.sk/archiv?video=181130-1

 

Naše mesto – výsledky súťaže (xls)

 

2018-12-10T11:47:51+00:0010 decembra 2018 |Košický kraj|
X