Naše talenty 2018


//Naše talenty 2018

Žilina, 18. 5. 2018

V piatok 18. mája 2018 o 10. h sa v Bábkovom divadle v Žiline už po 9-krát uskutočnila prehliadka školskej a mimoškolskej umeleckej tvorivosti žiakov základných škôl Naše talenty 2018.
Na úvod privítali účinkujúcich, ich učiteľov a hostí riaditeľka DMS v Žiline pani Ing. Katarína Kalánková a predseda MO MS v Žiline pán Ing. Stanislav Kučera.
Potom sa už sála rozozvučala tónmi ľudových piesní z východného Slovenska a javisko zaplnili žiaci ZŠ na Školskej ulici v Žiline a zatancovali rezký Východniarsky čardáš, ktorý s nimi nacvičil ich vedúci pán Štefan Mucha.
Po nich uviedli svoje divadelné predstavenie Perníková chalúpka žiaci ZUŠ z Kysuckého Lieskovca, v ktorom predstavili svoju prácu zo všetkých umeleckých odborov: divadelného, hudobného, speváckeho i výtvarného.
Žiaci 3. ročníka zo ZŠ na Karpatskej ulici v Žiline si pripravili tanečno-spevácke pásmo „Hraj že mi, muzička“, ktoré s nimi nacvičili pani vychovávateľky Katarína Mališová a Miroslava Šoltészová, v pásme si na konci chlapci veselo zaspievali a zatancovali na pieseň „Hej, sokoli“.
Ďalším rozprávkovým príbehom „Koza odratá a jež“ sa predstavili žiaci 4. B triedy zo ZŠ vo Varíne, ktorý s nimi nacvičila pani učiteľka Mgr. Anna Synáková a vo výbornom divadelno-speváckom podaní nám pripomenuli dôležitosť vzájomnej pomoci a pravdivosti.
Žiačky druhého stupňa zo ZŠ v Turzovke, pod vedením pani učiteľky PhDr. Evy Dodekovej a pani Danice Janišovej, porozprávali v svojej dramatizácii spojenej s bábkoherným prejavom o „Životnej ceste Milana Rastislava Štefánika“ a pripomenuli nám tak 100. výročie vzniku prvej Českoslovenkej republiky, ku ktorému táto vynikajúca osobnosť prispela nemalým dielom.
Žiaci ZŠ v Kolárovicich, ktorí sú členmi DFS Kolárik, ktorý vedie pani Elena Schmutzová M. A, vo svojom tanečno-speváckom pásme „Bol on v meste Žiline“ zaviedli divákov do okolia Terchovej.
Na záver sa predstavil školský orchester ZUŠ Ferka Špániho zo Žiliny, ktorý vedie pani Mgr. Anna Brezániová a so svojimi spevákmi uviedol zhudobnenú báseň Milana Rúfusa Zlatá muzika a piesne známeho slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského Večerná modlitba a Drotárik.
Svoj talent účinkujúci predviedli na javisku, ale bez tých, ktorí s nimi tieto krásne vystúpenia nacvičili, by to nebolo možné. Organizátori sa im za ich prácu poďakovali na záver prehliadky kvetmi a krásnymi ďakovnými diplomami a účinkujúcim žiakom malými vecnými cenami. Prehliadku zaznamenávali aj dve médiá: TV Raj a TV Matica.

Na konci sa so všetkými rozlúčila moderátorka prehliadky pani Elena Schmutzová.

Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka DMS

2018-05-31T14:15:56+00:0031 mája 2018 |Žilinský kraj|
X