Naše talenty 2019 –  štvrtok 30. 5. 2019 o 10.00  h Mestské divadlo Žilina


//Naše talenty 2019 –  štvrtok 30. 5. 2019 o 10.00  h Mestské divadlo Žilina

Vo štvrtok 30. mája 2019 o 10.00 h sa v Mestskom divadle v Žiline konal už 10. jubilejný ročník prehliadky umeleckej tvorivosti žiakov základných škôl „Naše talenty“. Cieľom tejto prehliadky               je podnecovanie umeleckej prezentácie, ktorá vychádza zo spracovania prác slovenských literárnych a hudobných autorov, kultúrnych a historických dejinných udalostí, ľudovej kultúry, slovesnosti a tradícií.

Na úvod podujatia sa účinkujúcim prihovorila Ing. Barbora Birnerová, druhá zástupkyňa primátora mesta Žilina. Na podujatí sa zúčastnila aj pani Ing. Anna Trauerová z odboru školstva Okresného úradu v Žiline.

Pred začiatkom samotnej prehliadky sa organizátori poďakovali zakladateľom tohto podujatia, ktorými sú: pán Ján Bureš, pán Ľubomír Prikryl a pán Stanislav Kučera. Taktiež poďakovali dlhoročným  organizátorom tohto podujatia na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline, ktorými boli pani Zuzana Miškovská, pán Pavol Jurecký a pani Elena Schmutzová. A taktiež dlhoročným členom MO MS v Žiline, ktorí v tomto roku oslavujú svoje jubileum.

Desiatyn jubilejný ročník slávnostne otvoril Školský orchester ZUŠ Ferka Špániho zo Žiliny                        „Na slovenskú ľudovú nôtu, avšak trocha inak“, ktorý vedie pani učiteľka Mgr. Anna Brezániová.

Ďalšie ľudové piesne zazneli v podaní malých speváčok zo ZŠ Rudinská, ktoré vedie pani učiteľka Ľubomíra Ďurčová.

Žiaci zo ZŠ v Hornom Hričove, predviedli pásmo tradičných zvykov z ich obce, ktoré s nimi nacvičila  pani učiteľka PaedDr. Drina Johanidesová.

Malí hudobníci z DFS Kolárik, ktorých vedie pán učiteľ Wolfgang Schmutz, zahrali a zaspievali pásmo ich obľúbených piesní.

Malí herci zo skupiny Slniečko z 1. B zo ZŠ vo Varíne vyrozprávali vo svojich rozprávkovo-riekankových premenách príbeh „O repe“ a „Veľkej ceste“, ktorý s nimi nacvičila pani učiteľka Mgr. Anna Synáková.

Skupina „Heligonkári Jarky Jelinkovej“ zo ZUŠ v Krásne nad Kysucou, ktorých vedie pani učiteľka Mgr. Jaroslava Jelinková, navodili svojou hrou živú veselú atmosféru.

V pásme „Fašiangové číčence“ sa predviedli žiaci 3. a 4. ročníka zo ZŠ vo Varíne, ktoré s nimi nacvičila pani učiteľka Mgr. Natália Martošová.

Žiaci z DFS Lienka zo SZŠ Oravská v Žiline ktorých vedie pani učiteľka PaedDr. Jana Brxová,             vo svojom pásme predviedli ako sa „stavia Máj“.

Hudobné zoskupenie SLLZA, ktoré tvoria žiaci SZUŠ v Lietavskej Lúčke pod vedením pána učiteľa Mgr. Petra Pipišáka, zahralo známe populárne slovenské skladby, ktoré potešili všetky generácie.

Umeleckým zážitkom bolo divadelné stvárnenie básne Margita a Besná Jána Bottu v stvárnení  žiačok zo skupiny Potvorky zo ZŠ v Turzovke, ktoré vedie pani učiteľka PhDr. Eva Dodeková.

Na záver žiaci zo ZŠ a SZŠ na Školskej ulici v Žiline, ktorých pripravujú pani učiteľka Mgr. Eva Kubová a pán učiteľ Štefan Mucha, zatancovali „Horehronský dupák“.

Na záver sa predseda MO MS ZA pán Ing. Stanislav Kučera a riaditeľka DMS v Žiline pani Ing. Katarína Kalánková poďakovali všetkým pedagógom a odovzdali im diplomy a kvety.

Tento ročník finančne podporil primátor mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne, pani Alena Kuniaková              z Únie žien Slovenska a mediálnym partnerom bola TV RAJ.

Ing. Katarína Kalanková,
riaditeľka DMS Žilina

 

 

2019-06-12T10:10:23+00:0012 júna 2019 |Žilinský kraj|
X