Návrat k tradíciám v Polichne

thumbnail

Polichno, 11. 2. 2017

V sobotu 11.  2. 2017 sa v novohradskej obci Polichno konali páračky, ktoré zorganizoval MO MS Polichno v spolupráci s obcou Polichno.
Toto slnečné popoludnie sa v kultúrnom dome stretli viaceré generácie nielen z Polichna ale aj z okolitých obcí a miest Novohradu, aby si pripomenuli život tejto obce v minulosti, keď sa ženy počas zimných večerov stretávali v útulných izbách malých domčekov a navzájom si pomáhali s páraním peria, ktoré gazdinky nazbierali, resp. našklbali počas celého leta až do jesene. Napárané perie potom, naplnili do periny a vankúšov, ktoré boli súčasťou vena budúcej nevesty a z hrubšieho peria ženy narobili masteničky, ktorými potierali koláče, aby boli po upečení pekné. Perie, ktoré sa v Polichne páralo dnes nachystala rodina Abelovských zo Slovenských Kľačian. Pán M. Abelovský sa venuje chovu nášho národného plemena husí, s ktorým získal hlavnú cenu na celoštátnej výstave zvierat v Nitre a dokonca získal titul i na Vyšehradskej výstave zvierat, kde svoje chovy prezentovali vystavovatelia z krajín V4. K tomuto úspechu mu gratulujeme a zároveň prajeme veľa ďalších chovateľských úspechov.
V minulosti si počas párania ženy a dievčatá rozprávali povesti, príhody či hádanky, aby im robota lepšie ubiehala, aby sa zabavili. Nebolo tomu ináč ani dnes. I dnes si ženy popri páraní, pri ktorom im pomáhali aj tí najmenší účastníci tohto podujatia zaspievali tradičné ľudové piesne, medzi ktorými nemohla chýbať pieseň „Polichňanskie tie tri zvony“. Naša rodáčka Z. Ďurčíková, ktorá sa tradičných páračiek zúčastňovala ako mladé dievča, porozprávala prítomným o nezbedách, ktoré počas páračiek vystrájali mládenci, o veselých príhodách z páračiek oných čias. Tak ako vtedy, tak i dnes na páračky prišli i hostia, ktorí všetkých potešili tak slovom ako i spevom či tancom. Tento krát to boli deti zo ZŠ L. Novomeského v Lučenci, zo súboru Laník, ktorí všetkých potešili svojim scénickým pásmom zloženým z ľudových piesní a tancov, Divadelný a folklórny súbor Dubkáčik z Buzitky, ktorý pobavil svojou humornou scénkou i ľudovými piesňami a tancami z Novohradu. O histórii obce, živote, tradíciách, krojoch vo svojom príspevku informovala etnologička Mgr. E. Mázorová.
Ku páračkám čias minulých nepatrilo len páranie peria a zábava, ale aj občerstvenie, ktoré gazdinka nachystala pre svojich pomocníkov. Túto tradíciu, tento dobrý mrav, zachovali v Polichne i dnes. Preto z páračiek nikto neodišiel hladný. Podávali sa tradičné jedlá pre páračky, resp. pre obdobie fašiangov, v ktorom sa nachádzame. Boli to najmä pampúšiky, kukurica s makom a zabíjačkové špeciality ako pečená klobáska či tlačenka. No a občerstvenie tento krát doplnili i rôzne sladkosti, ktoré pripravili tak domáce gazdinky ako i návštevníci tohto milého priateľského stretnutia, za čo im všetkým patrí srdečné poďakovanie.

Miroslava Babicová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia