Návšteva ministerky kultúry v Dome Matice slovenskej v Lučenci


//Návšteva ministerky kultúry v Dome Matice slovenskej v Lučenci

Lučenec, 30. 5. 2018

30.máj 2018 je do kroniky DMS v Lučenci zapísaný červeným perom nielen, že si pripomenula sté výročie Pitsburskej dohody, ale privítala na svojej pôde aj vzácneho hosťa pani ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú.
Po slávnostnom uvítaní deťmi z Detského folklórneho súboru Jánošík podľa slovanského zvyku chlebom a soľou  a po krátkom programe ju privítala poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci a vo Fiľakove Miroslava Podhorová, ktorá v krátkosti predstavila činnosť Miestnych odborov a vyzdvihla ich záslužnú činnosť, ktorú vykonávajú a zároveň poukázala na problémy ktoré ich trápia a to hlavne nedostatok financií.
Pani ministerka si pozorne vypočula pani poverenú riaditeľku a zástupcov Miestnych odborov  a prisľúbila im svoju pomoc, hlavne pri oprave budovy a pri odhaľovaní pamätných tabúľ osobnostiam Novohradu. Pani ministerku prišla pozdraviť aj primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková a starostovia z okolitých obcí Ratka, Buzitka, Veľké Dravce, Šiatorská Bukovinka, Šávoľ, Prša, Polichno a Málinec vyslal svoju zástupkyňu kultúrnu referentku .Za spolok Milana Rastislava Štefánika sa zúčastnil predseda spolku Pavel Urbančok a za Miešaný spevácky zbor pani Dáša Jantošová.
Na záver sa poverená riaditeľka DMS Lučenec a Fiľakovo, členovia miestnych odborov a všetci zúčastnený rozlúčili s pani ministerkou a navzájom si zaželali veľa pracovných, ale aj  osobných úspechov

Miroslava Podhorová,
poverená riaditeľka DMS Lučenec a DMS Fiľakovo

2018-06-04T16:03:57+00:004 júna 2018 |Banskobystrický kraj|
X