Návšteva pamätnej izby Literárne Brezno žiakmi zo Základnej školy Pionierska 2


//Návšteva pamätnej izby Literárne Brezno žiakmi zo Základnej školy Pionierska 2
Brezno, 24. 11.  2017
Martin Rázus:  “Je dobré mať znalosti o celej zemi, celom svete,  ale najlepšie treba poznať to, čo poskytuje podmienky pre vlastný život. Nevyhnutné je poznať aj svoju obec, minulosť a ciele vlastného národa. ” –  Citát je z knihy Martin Rázus – Argumenty, hovory so synom i s tebou.
Brezno patrí k tým mestám na Slovensku, ktoré majú bohatú históriu. Za svoj vznik vďačí baníckej kolonizácii. Po získaní mestských privilégií sa po roku 1380, stalo súčasťou slobodných banských miest. Roku 1650 mu panovník vydal listinu, ktorou ho povýšil a uznal práva slobodného kráľovského mesta. Na území Slovenska sa takýmto historickým vývojom môže pýšiť iba 24 miest.
Postavenie mesta priaznivo napomáhalo nielen rozvoju remesiel (cechov), ale aj rozvoju vzdelania, kultúry…
Začiatkom roku 2007 vznikol pri miestnom odbore Matice slovenskej Klub Martina Rázusa – Maroško, ktorý si dal do vienka zveľadenie historického kultúrno-literárneho dedičstva mesta, ako odkaz pre súčasné a budúce generácie. Klub našiel podporu vo vedení mesta, Horehronskom múzeu, Evanjelickej cirkvi… Výsledkom snaženia mnoha ľudí bolo vybudovanie a 30. mája 2009 slávnostne odovzdanie Pamätnej izby s cieľovým názvom Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta. V jej priestoroch, na vystavených paneloch je snaha školám a kultúrnej verejnosti priblížiť život a dielo 15-tych historicky najvýznamnejších kultúrno-literárnych osobností mesta Brezno.
Pamätná izba chce slúžiť svojmu poslaniu už 8. rok, avšak najmä zo strany škôl nielen na území mesta, sa doteraz nestretla s dostatočným záujmom. Snaha tvorcov takto nepriniesla svoje zaslúžené ovocie.
V novembri 2017 potešil záujem novej pani riaditeľky Mgr. Beáty Prečuchovej zo ZŠ Pionierska 2, navštíviť Pamätnú izbu Literárne Brezno. Slovo dalo slovo, návšteva sa stala realitou.
Dovolím si citovať reakciu, ktorú napísala žiačka Barbora Fedorová: „ v  piatok 24. novembra 2017 trieda 5.A zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne navštívila Horehronské múzeum – expozíciu Literárne Brezno. Išla s nami triedna pani učiteľka a pani riaditeľka. Boli sme tam prvý raz. O múzeu nám porozprával pán Milan Kováčik. Je jedným zo zakladateľov tejto expozície. Hovoril nám o známych osobnostiach, ktoré žili a pôsobili v Brezne. Jednou z významných osobností bol spisovateľ Martin Rázus, ktorý tu pôsobil ako evanjelický farár. Časť múzea je venovaná práve tomuto spisovateľovi a jeho tvorbe. Druhá časť sa venuje aj iným osobnostiam, napr. Ján Chalupka, Karol Kuzmány, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, František Kreutz a ďalší. V múzeu sa nachádzajú exponáty, ktoré dokumentujú život a dielo týchto osobností. Každému, kto sa zaujíma o literárne osobnosti vrelo odporúčam navštíviť práve toto múzeum.  Koniec  citátu.
Celý priebeh návštevy, ktorá veríme že pritiahne záujem aj ďalších žiakov, si je možné pozrieť na priloženej foto – prezentácii.
Pre úplnosť je treba ešte uviesť, že Pamätná izba Literárne Brezno sa nachodí v priestoroch Evanjelickej fary v Brezne. Expozíciu spravuje Horehronské múzeum, kde si treba dopredu nahlásiť záujem o návštevu  expozície.
Milan Kováčik, predseda Klubu MR
Foto: Mgr. Beáta Prečuchová, Milan Kováčik
článok neprešiel jazykovou úpravou
2017-12-07T12:04:10+00:007 decembra 2017 |Banskobystrický kraj|
X