Návšteva trstenských matičiarov v Turci


//Návšteva trstenských matičiarov v Turci

V rámci oboznamovania sa s novými poznatkami zo slovenskej histórie sa členovia MO MS v Trstenej rozhodli dňa 6. 6. 2019 navštíviť Turiec. V Martine si prezreli Slovenskú národnú knižnicu (SNS) v krásnom prírodnom areáli na juhu mesta, v blízkosti Národného múzea. Po príchode ich privítala PhDr. Janka Dropková, pracovníčka poverená pre styk s verejnosťou. V úvode stretnutia jej matičiari odovzdali kópiu publikácie s názvom Slovo, ktorú vydal Komitét utečencov z hornej Oravy a severného Spiša v Bratislave v roku 1947, po zmene hraníc po roku 1945. Na akcii sa zúčastnili aj členovia Spolku Slovákov z Poľska.

Slovenská národná knižnica bola založená v roku 1863. V roku 2000 bola odčlenená od Matice slovenskej ako samostatná ustanovizeň. Prítomným bola predstavená jej štruktúra, poslanie a jednotlivé pracoviská, ako napr. Vrútky, kde prebieha ošetrovanie a digitalizácia kníh a tlačovín. Zo zákona musí byť každá tlačovina vyrobená na Slovensku  zasielaná do SNK za účelom aktivácie. V centre Martina sa nachádza Literárne múzeum, v kaštieli v Brodzanoch je Slovanské múzeum A. S. Puškina, kde síce básnik nikdy nebol, ale kde bývala sestra jeho manželky. Vdova po Puškinovi svoju sestru často navštevovala so svojimi deťmi, o čom svedčia aj značky na zárubniach dverí, ktoré nám dokladujú, ako rýchlo rástli básnikove detí. Je to jeho jediné múzeum mimo Ruska. Do siete pracovísk patrí aj kaštieľ v Oponiciach, kde sa zachovala prekrásna a historicky cenná knižnica rodu Apponyi. SNK na svojom profile umožňuje zistiť, akú knihu hľadáte, či je vo fonde. Otvoriť ju môžete až po tom, keď ste jej riadnym členom. Za rok v nej čitatelia urobili 1 600 000 nahliadnutí. Výpožičná doba je jeden mesiac.

Druhou zástavkou boli Vrútky – železničná stanica, kde sa momentálne nachádza pojazdná výstava Legiovlaku k výročiu 100. založenia Československa. Organizuje ju Obec československá legionárska v Prahe. Exponáty tvorila súprava 10 vozňov, ktoré dokumentujú život našich legionárov v Rusku. Légie vznikli zo zajatých Čechov a Slovákov na ruskom fronte, na žiadosť exilových československých orgánov. Ich účelom bolo nasadenie na fronte proti rakúsko–uhorskej monarchii a neskôr po vypuknutí VOSR ochrana železnice a skorý návrat z európskej časti Ruska cez Sibír a Vladivostok do vlasti. Presun prebiehal dva roky a domov sa vrátilo vyše 70 000 legionárov. Celkovo súpravu legiovlaku tvorilo 50 vozňov. V nej bolo zabezpečené všetko, čo bolo potrebné pre činnosť samostatnej vojenskej jednotky. Sídlil tu štáb, mužstvo, vojenská výstroj, pušky, guľomety, delá, granáty, dielne na opravu zbraní, výstroje, kone, ošetrovňa, chirurgický salón, plukovná predajňa a kultúrno-osvetový vozeň. Medzi najvýznamnejšie pancierové vlaky patril Orlík, ktorý legionári získali bojom od boľševikov. Pôvodný názov bol V. I. Lenin. Po príchode do Vladivostoku ho legionári predali Japoncom, ktorí ho využívali na dobývanie čínskeho Mandžuska. Dokumentácia vo vlaku je výlučne v českom jazyku. Osobnosť M. R. Štefánika bola spomenutá len okrajovo. Do popredia je postavená osobnosť Dr. T. G. Masaryka a jeho idea jednotného československého národa. Legionári mali v staniciach počas celej magistrály vojenské posádky, ktoré zabezpečovali opravu tratí, výstroje, výrobu munície, chov dobytka a nákup potravín.

V neskorých popoludňajších hodinách sme sa vrátili do Trstenej, spokojní z pekného výletu, počasia i poznania.

 

Ing. František Štefanides
MO MS  Trstená

foto: Bednár Kamil

2019-06-21T12:24:46+00:0021 júna 2019 |Žilinský kraj|
X