Prezident amerických Slovákov

thumbnail

Štefan Furdek je významnou postavou slovenských dejín. Tomuto národu sa však upiera - a aj sám si upiera - právo poznať vlastnú históriu a osobnosti, ktoré ju písali. V zabudnutí je mnoho národovcov, aj Furdek. Preto je tu matičné video, ktoré vzniklo pri príležitosti pripomienky 160. výročia narodenia a 100. výročia smrti tohto slovenského kňaza, národovca, organizátora, novinára a dôležitého predstaviteľa amerických Slovákov. Medzery v našom poznaní treba zapĺňať.

autor Marián Tkáč