Bude Prvé slovenské literárne gymnázium aj Matičné?

thumbnail

„Daj Boh šťastia tejto škole, všetkým ľuďom v nej.“
Excelentná celoslovenská vzdelávacia inštitúcia

Prvé slovenské literárne gymnázium (PSLG) v súčasnej podobe vzniklo 16. septembra 1997, a to v deň 135. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, v pôvodnej, ale zrekonštruovanej budove. Slávnostne ho otvárala vtedajšia ministerka školstva Eva Slavkovská a do jeho kroniky napísala: „Daj Boh šťastia tejto škole, všetkým ľuďom v nej.“ Mgr. Ľuboslava Lacjaková pôsobí nielen ako členka výboru Matice slovenskej, no profesijne je vo funkcii riaditeľky tejto vysoko kvalifikovanej a odbornej školy, a to už osem rokov. Pedagogicky je však s ňou spätá od jej vzniku, teda takmer dvadsať rokov. Oslovili sme ju, aby SNN predstavila túto vzdelávaciu ustanovizeň, ktorá je jedinou tohto druhu s celoslovenskou pôsobnosťou.
- V. K.: Medzi špecifiká vášho gymnázia patria aj jedinečné predmety ako literárna tvorba, rétorika, rozšírené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a raritou, ktorú nevyučuje žiadna stredná škola na Slovensku, je najmä predmet základy žurnalistiky. Na ktoré ďalšie osobitosti školy by ste upozornili?
- Ľ. L.: Žiaci tejto školy dostávajú nielen štandardné gymnaziálne vedomosti, ale aj hodnotnú nadstavbu z rôznych oblastí umenia a kultúry. Pod názvom predmetu literárna tvorba, presnejšie- dnes už literárno-dramatická tvorba - sa totiž skrýva nielen písanie literárnych textov rôzneho charakteru a žánru, ale osnovy sme rozšírili aj o základy herectva, réžie, dramaturgie, scenáristiky. Táto zmena charakteristiky predmetu sa vyprofilovala v dôsledku čoraz väčšieho záujmu našich absolventov o ďalšie štúdium týchto odborov na vysokých školách. Určite je to aj vďaka výnimočnému vyučujúcemu, Mgr. Marianovi Lackovi, výtvarníkovi, režisérovi, scenáristovi, dramaturgovi, hudobníkovi, hercovi, členovi mnohých, aj medzinárodných porôt umeleckých súťaží, hlavnému organizátorovi každoročného festivalu LETAVY (Letný tábor výtvarníkov). Pod jeho vedením bol založený aj divadelný súbor Z.N.A.K. (Zhoda Náhod Alternatívnej Kultúry), ktorý žne úspechy na celoslovenských divadelných prehliadkach
Základy žurnalistiky vyučujeme desiaty rok. Na miestach vyučujúcich sa vystriedali známe „hlasy“ z médií – PhDr. Jozef Lapšanský, PhD, Roman Grebáč, Mgr. Ivo Novák. Každý rok pristúpi k maturitnému stola väčšina ročníka, aby získala maturitné vysvedčenie zo žurnalistiky, pretože toto ich oprávňuje začať pracovať v redakciách aj bez vysokoškolského vzdelania. No väčšina študentov sa napriek tomu rozhodne pre rozšírenie doterajších vedomostí zo žurnalistiky na vysokej škole.
- V. K.: Vaše gymnázium navštívili azda všetci významní ústavní činitelia našej vlasti, ale taktiež najvýznamnejší slovenskí literáti. Ktorých spomeniete?
- Ľ. L.: Určite nezabúdame na nikoho, kto vkročil na našu pôdu. Za všetkých môžeme spomenúť aspoň prezidentov Rudolfa Schustera, Michala Kováča a Ivana Gašparoviča, predsedu NR SR Jozefa Migaša, ktorý bol garantom každoročnej súťaže Mladá literárna Revúca, predsedu vlády Róberta Fica, ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského, ministra školstva Milana Ftáčnika. Mimoriadne vzácnou bola pre nás návšteva ministra školstva Dušana Čaploviča pri príležitosti 150. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia, pričom do kroniky školy napísal slová, ktoré sú aktuálne aj dnes: „Nech Vaša jedinečná škola prekvitá a polená, ktoré sú jej hádzané pod nohy od neprajníkov, nech zmiznú z tohto sveta. “ ...
- V. K.: ...a z literátov?
- Ľ. L.: No aké by to bolo „literárne gymnázium“ bez literátov?
Vyučujúcim výdatne pomáhajú zvyšovať úroveň vedomostí žiakov aj početné návštevy spisovateľov, básnikov, režisérov, novinárov a v neposlednom rade vedúce osobnosti z radov Matice slovenskej. Vystriedali sa tu mnohé zvučné mená, ktoré sme dovtedy poznali z obálok kníh a učebníc: Peter Jaroš, Ján Majerník, Vojtech Kondrót, Anton Rákay, Ľubomír Feldek, Daniela Kapitáňová, Drahoslav Machala, Ján Štrasser, Michal Hvorecký, Pavel Dvořák, Ladislav Ťažký, ktorého myšlienku si opäť dovolím zacitovať: „Život si treba pamätať aj proti svojej vôli.“. Z predstaviteľov Matice slovenskej spomeniem v prvom rade jej predsedu, Mariána Tkáča, ďalej Petra Cabadaja, Mariána Grupača, Miroslava Bielika, Júliusa Lomenčíka. A nakoniec pre zaujímavosť uvediem dvoch potomkov spisovateľov, ktorí študovali v PSLG - Elenka, dcéra Vincenta Šikulu a Lucka, vnučka Jána Lenča.
Jedinečné stretnutia sa však odohrávajú nielen v klasickej atmosfére besied. Naša škola začala pred 15 rokmi takmer každoročne organizovať celoslovenský kultúrny festival pod názvom Carpe diem, kde sa nám darí pozývať vynikajúce osobnosti našej kultúry, ktoré v prvej časti vedú tvorivé dielne a v druhej časti festivalu sa sami predstavia ako účinkujúci. Za všetkých spomeniem aspoň formáciu Close Harmony Friends, Martina Geišberga, mága českého fyzického básnictva Petra Vášu, Mariána Čekovského redaktorku RTVS Martinu Kvačkajovú, našu absolventku.
- V. K.: V súčasnosti sa však boríte s takpovediac existenčnými problémami. Sú za tým demografické a následne finančné dôvody?
- Ľ. L.: Nie sme jedinou školou, ktorá má v súčasnosti problémy. Sú to hlavne, žiaľ, gymnáziá, ktoré sú najviac ohrozované. Riaditelia už dávno apelujú prostredníctvom Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií na ministrov školstva, aby sa prehodnotil normatív na žiaka gymnázia, ktorý je najnižší zo všetkých typov škôl. Navyše nám nepridáva ani demografická krivka, pretože stredné školy sa začnú podľa očakávaní zapĺňať približne o 8 rokov. No ktoré školy toto krízové obdobie prežijú?
- V. K.: Nedávno zaznel z radov matičiarov návrh, aby sa do názvu vášho gymnázia doplnil aj čestný titul PSLG Matice slovenskej. Stane sa to realitou?
- Ľ. L.: Pre našu školu by bolo cťou, keby vo svojom názve nosila titul Matice slovenskej, ktorej história je nerozlučne spätá s Prvým slovenským gymnáziom v Revúcej. Samozrejme, že tento návrh musí prejsť príslušným legislatívnym procesom. Čakajú ma rokovania s ministrom školstva, predsedom MS, predstaviteľmi BBSK, takže je ešte priskoro hovoriť o záverečnom verdikte. Formálne by sa v škole nič nezmenilo, pretože Matica slovenská nemôže byť zriaďovateľom školy. No tento krok by určite zvýšil našu prestíž do budúcnosti.
- V. K.: Môžeme teda zhodnotiť, že napriek tým niekoľkým negatívam prevážia pozitíva, a tým je úroveň vzdelania, ktoré mladým ľuďom poskytujete. Vaše gymnázium aj s príp. čestným názvom Matice slovenskej sa úspešne presadí v systéme školstva, a to najmä medzi ostatnými slovenskými gymnáziami?
- Ľ. L.: Určite bude výsledok pozitívny, a to nielen pre naše gymnázium. Bude to predovšetkým pre našich absolventov, čo sa v konečnom dôsledku odrazí a presadí aj v prosperite nášho štátu, a to aj v európskom a celoslovenskom kontexte.
- V. K.: Keďže pôsobíte aj v najvyššom matičnom orgáne, výbore Matice slovenskej, žiada sa opýtať, ako spolupracuje MS a PSLG?
- Ľ. L.: Naša škola - napriek svojej malosti – mala to šťastie, že nás v roku 2010 oslovili predstavitelia Slovenského literárneho ústavu MS s ponukou spolupráce na organizovaní celoslovenskej konferencie k 150. výročiu narodenia Martina Kukučína, študenta Prvého slovenského gymnázia. O dva roky neskôr nasledovala ďalšia celoslovenská konferencia pod gestorstvom MS a PSLG – k 150. výročiu založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a túto sériu sme (zatiaľ) ukončili konferenciou venovanou 200. výročiu narodenia autora hymnickej piesne Hej, Slováci, Sama Tomášika. Tieto „veľké“ akcie sú dôkazom, že niekedy malé inštitúcie, akými je aj naša škola, dokážu usporiadať podujatia celonárodného charakteru, čo sa nepodarí mnohým veľkým školám. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by sa na nás nemalo pozerať len cez optiku financií.
Pred krátkou dobou zasadol do kresla ministra školstva Peter Plavčan. Verím, hoci to bude neľahká úloha, že sa mu podarí presadiť zmeny, ktoré v školách už dlhší čas pociťujeme ako nevyhnutné. Možno dokonca dozrel čas vrátiť sa k niektorým osvedčeným metódam z minulosti.
Na záver chcem popriať Matici slovenskej, aby znovu získala v povedomí národa takú úlohu, akú plnila v 19. storočí. Aby opäť spájala milovníkov slovenského národa a získala si dôveru najmä mladých ľudí, ktorým už často pojmy vlasť a národ znejú ako archaizmy. Ale to je už téma na iný rozhovor...

článok neprešiel jazykovou úpravou

Zhováral sa:  Viliam Komora – Foto: archív PSLG

Divadelný súbor Z.N.A.K. pri PSLG pod vedením Mgr. Mariana Lacka - predsedu Divadelného odboru MS
Divadelný súbor Z.N.A.K. pri PSLG pod vedením Mgr. Mariana Lacka - predsedu Divadelného odboru MS
Každoročné lúčenie s maturantmi
Každoročné lúčenie s maturantmi
Neformálna debata o  literatúre v areále PSLG
Neformálna debata o literatúre v areále PSLG
Vítanie delegácie 6 krajín z projektu Comenius
Vítanie delegácie 6 krajín z projektu Comenius