Slávnostné zasadnutie Predsedníctva MS, vernisáž výstavy, odhalenie búst

thumbnail

Dňa 17. 8. 2016 sa v budove MS na Ulici P. Mudroňa sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Predsedníctva MS.
Na tomto zasadnutí sa vyhlásil Rok Jozefa Miloslava Hurbana 2017, nakoľko v budúcom roku si pripomenieme 200 rokov od narodenia tejto výnimočnej osobnosti našich národných dejín.

Po skončení zasadnutia sa v areáli MS uskutočnila:
-  vernisáž výstavy s názvom - 90. VÝROČIE SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA DRUHEJ BUDOVY MATICE SLOVENSKEJ (1926 – 2016) o 14. 30 h
-  slávnostne boli odhalené busty Svetozára Hurbana Vajanského a Štefana Furdeka o 15 h.

Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška
Foto: Dr. Ivan Paška