Ostaňme doma

Ešte nie tak dávno bol život Slovenska spätý s pôdou. Rovnako tradície – jarné, letné, jesenné i zimné tradície boli ...