Dementi vyhlásenia niekoľkých členov Historického odboru MS

thumbnail

27. februára 2017

Vyhlasujeme, že výbor Historického odboru MS nerokoval a neprijal  nijaké stanovisko ku krátkemu  videofilmu s názvom Bez 14. marca. Zasadnutia výboru zvoláva jeho predseda. Týmto dementujeme informáciu o kolektívnom stanovisku Historického odboru MS, ktorá odznela v médiách.

prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. – čestný predseda  Historického odboru MS

prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. – predseda Historického odboru  MS

PhDr. Peter Mulík, PhD. – tajomník Historického odboru MS,  0905/560 386