Historik Ivan Kamenec o Slovenskom štáte

thumbnail

Známy historik Ivan Kamenec predniesol v príspevku „Niekoľko poznámok k miestu 1. Slovenskej republiky v moderných slovenských dejinách a k jej reflexii v súčasnej slovenskej spoločnosti“ na vedeckej konferencii v Bratislave v roku 2008 toto: „Štát, ktorý jestvoval od marca 1939 do marca 1945, znamenal v teoretickej i praktickej rovine nesporný krok dopredu pri posilňovaní národného a štátoprávneho sebavedomia slovenskej spoločnosti. Možno to bude znieť paradoxne, no práve tento faktor sebavedomia spolu vytváral aj podmienky pre protifašistickú rezistenciu, ktorá prerástla na jeseň 1944 do širokého ozbrojeného povstania, striktne deklarujúceho v politickej rovine slovenské národno-emancipačné a štátoprávne požiadavky“ (Historický ústav Katolíckej univerzity v Ružomberku - Slovenská historická identita v XX. storočí, Bratislava 2009, str. 91).