Vyhlásenie Predsedníctva Matice slovenskej

thumbnail

Znepokojenie Matice slovenskej

Predsedníctvo Matice slovenskej, demokratickej ustanovizne, jednoty milovníkov národa a života slovenského, ktorej úlohou je spájať a nie rozdeľovať, so znepokojením prijalo správu, že hneď po ustanovení  špeciálnej protiextrémistickej jednotky došlo k šikanovaniu uznávaných slovenských historikov. Vo verejnosti vznikajú oprávnené otázky, či to má znamenať, že vydávanie historických prameňov, smerujúcich k objasňovaniu slovenských dejín a ich nikým neusmerňovaná interpretácia je prejavom extrémizmu? Či my, Slováci, sme na rozdiel od ostatných civilizovaných národov Európy povinní sústavne sa bičovať svojimi dejinami? Či nesmieme dospieť a pravdivo uzavrieť svoju minulosť, ako predpoklad slobodnej budúcnosti?
Sme presvedčení, že konečne musíme začať hľadať cestu k sebe a nie od seba ako dediči SNP, ale i marca 1939, lebo obe tieto udalosti úzko súvisia a naša prítomnosť je aj ich výsledkom. Máme len jeden dom, Slovensko, a v ňom by sme mali všetci žiť svorne a spokojne, a spoločne si projektovať svoju budúcnosť. Ak sme my, Slováci rovnakí, ako všetci normálni Európania, dovoľte nám nezakrývať si oči pred ničím a nikým z vlastnej minulosti! Dovoľte nám poučiť sa zo všetkých svojich prežitých dejov, zo svojich víťazstiev i pádov. Aby sme sa niektorým vyhli a v iných pokračovali.
Ak Matica slovenská má právo či dokonca povinnosť vyslovovať kritické súdy na adresu rôznych počinov, ktoré sa na Slovensku dejú, potom upozorňujeme na nebezpečnosť radikalizácie spoločnosti, k čomu môžu prispieť aj nepremyslené kroky štátnej moci.

  1. 2. 2017.

Za Predsedníctvo MS
Marián Tkáč, predseda

Vyhlásenie (pdf)