Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a region. kultúry v r. 2017.

thumbnail

Matica slovenská vedomá si významu kultúry pre rozvoj a upevnenie vlasteneckého cítenia, prehlbovania vzťahu k slovenskej štátnosti, ochrany a sprístupnenia kultúrneho a národného dedičstva, podpory slovenskej mládeže a jej zapájania do kultúrneho a spoločenského procesu a udržania národných, kresťanských a demokratických hodnôt vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2017.

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2017 (doc)

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2017 (pdf)

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty realizované v roku 2017 (doc)

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty realizované v roku 2017 (pdf)